Kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant verder in de versnelling

23 april 2021

Met de openstelling van de nieuwe Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant, krijgt de transitie van de landbouw in onze regio steeds meer handen en voeten. In maart ging al de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant van start (‘zaaigeldregeling’) voor kleinere projecten van individuele agrarische vernieuwers.

Vanaf deze maand kunnen ook grotere innovatieprojecten worden ondersteund. Samenwerking van twee of meer partijen is een absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor de nieuwe subsidieregeling. Voor 2021 is een budget van 450.000 euro beschikbaar. Per initiatief wordt de helft van de projectkosten vergoed tot een maximum van 50.000 euro.

Nog grotere impuls
Ben Brands, voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel, is blij met al deze ontwikkelingen. “Deze projectsubsidie is de perfecte aanvulling op het zaaigeld. Door samenwerking en innovatie te stimuleren, geven we in onze regio het verduurzamen van de landbouw een nog grotere impuls”.

Van haalbaarheidsstudie tot prototype
De Subsidieregeling Kringlooplandbouw is voor samenwerkingsprojecten in de agrifood sector die bijdragen aan een beter milieu (kwaliteit van bodem, water en/of lucht) of die een positief effect hebben op de natuur, het landschap of maatschappelijke waarden in het gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ontwikkeling van nieuwe teeltmethoden, innovatieve stalsystemen of andere manieren van mestverwerking. Afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt, is de subsidie bijvoorbeeld te gebruiken voor een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een prototype.

Zaaigeld
De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw is bedoeld om agrifood innovaties op bedrijfsniveau een stap verder te helpen. Ondernemers kunnen dit ‘zaaigeld’ onder andere besteden aan het ontwikkelen of testen van technische innovaties, aan advies of een haalbaarheidsonderzoek voor samenwerkingsprojecten. De bijdrage kan worden ingezet voor experimenten met bijvoorbeeld nieuwe gewassen, alternatieve teeltmethoden, natuurinclusieve landbouw en emissiearme veehouderij.

Aanvragen projectsubsidie vanaf 26 april
Ben je agrarische vernieuwer en wil je een aanvraag indienen voor subsidie voor een samenwerkingsproject? Dat kan vanaf 26 april. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Ga naar de website van RNOB voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier.

Heb je vragen over de nieuwe Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant of over de Bijdrageregeling? Neem dan contact op met Monica van Alphen, Regisseur Innovatieregelingen RNOB, email monica.vanalphen@rnob.nl.

De Subsidieregeling en Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost-Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. De regelingen worden uitgevoerd door RNOB, de samenwerking van de gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant.