Kringlooplandbouw op volle toeren

18 juni 2020

Met 16 veldproeven op de proeflocatie draait AgroProeftuin de Peel momenteel op volle toeren. Het merendeel van de ondernemers en onderzoekers is druk bezig met aanpassingen en verfijningen van hun experimentele teelt. Zoals variëren in rassenkeuze, zoeken naar de optimale bemesting en experimenteren met andere oogstmomenten. Daarnaast starten er regelmatig nieuwe proeven met nieuwe gewassen of bijzondere mengteelten.

De meeste proeven beslaan meerdere seizoenen zodat de pioniers in kringlooplandbouw ervaring opdoen met nieuwe teelten of verschillende aspecten van hun innovatie kunnen uitproberen. Op de proeflocatie liggen onder andere demovelden voor vogelakkers (luzerne en bloemenstroken) en akkerranden met bloemenmengsels.

Regelmatig bezoeken ondernemers en andere belangstellenden de proeftuin om de vorderingen te bekijken. Deze maand kwam een delegatie van het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Brabant (ANB) lang voor de monitoring van insecten en dieren.