MKB innovatiesubsidie voor drie food-projecten

22 juli 2020

De afgelopen periode ontvingen drie innovatieve projecten financiële ondersteuning vanuit de Regeling Economie en Innovatie Noordoost-Brabant. Met een totale investering van ruim 400.000 euro krijgt voedselinnovatie in onze regio een extra impuls.

Groene stroom en landbouw in één - Duurzaamheidspark BV, Geffen
Duurzaamheidspark BV ontwikkelt een agrivoltaicssysteem dat het opwekken van zonne-energie combineert met reguliere landbouw. Het gaat om een geintegreerd sproeisysteem met zonnepanelen waaronder gewassenteelt mogelijk is. Duurzaamheidspark wil het ontwerp verder ontwikkelen en beschikbaar maken voor de agrifood sector en particulieren. De innovatie draagt bij aan een beter verdienmodel voor de boeren, opwekken van groene stroom en efficiënter gebruik van landbouwgrond.

Microdiets: Haalbaarheidsstudie naar larvaal kweekvisvoer - NGN Product B.V., ‘s-Hertogenbosch
In de huidige aquacultuur wordt levend voer gekweekt voor larvale kweekvissen. Dit is een kostbaar proces dat veel energie en arbeid vraagt. Het voer bevat bovendien onvoldoende voedingsstoffen waardoor hoge sterfte optreedt en de vislarven onvoldoende ontwikkelen. NGN Products B.V. en Blue Linked B.V. onderzoeken de technische en economische haalbaarheid van duurzaam larvaal kweekvisvoer (microdiets) op basis van duurzame grondstoffen zoals insecten en zeewieren.

AQUAponics Meierijstad (AQUAM) – Unitio, Sint-Oedenrode
Aquaponics is een vrijwel gesloten productiesysteem voor groenten, die gevoed worden op hydrocultuur (water) verrijkt met bio-gefilterde uitwerpselen van vissen. In Eindhoven draait de Stichting Duurzame Kost sinds drie jaar een proefopstelling. Hier worden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk. AQUAM gaat het systeem verder ontwikkelen om het geschikt te maken voor toepassing in leegstaande stallen in Meierijstad en andere delen va Noordoost-Brabant.

Ook subsidie aanvragen?
De Regeling Economie en Innovatie Noordoost-Brabant wordt uitgevoerd door overheidssamenwerking Regio Noordoost Brabant namens de provincie Noord-Brabant. MKB-ondernemers met innovatieve projecten op gebied van transitie landbouw, klimaat, energie en voeding & gezondheid kunnen subsidie aanvragen bij Regio Noordoost Brabant.