Natuurinclusieve landbouw krijgt inspiratiebedrijven

16 juni 2021

De Waaistap van Nico Miedema en Noortje Krol uit Heeswijk-Dinther is één van de zes agrarische bedrijven die door de provincie Noord-Brabant zijn aangewezen als inspiratiebedrijf voor natuurinclusieve landbouw. Zes voorbeelden die willen laten zien hoe natuurinclusief ondernemen toekomstbestendig én economisch gezond kan zijn.

Ze inspireren andere ondernemers die de omslag naar natuurinclusieve landbouw willen maken door onder andere demodagen, blogs, trainingen en farmwalks te organiseren. Ook zijn ze een vraagbaak voor collega-ondernemers. Om hun kennis en ervaring te delen, krijgen de bedrijven subsidie van de provincie Noord-Brabant. De positie van inspiratiebedrijf is voor drie jaar.

Duurzame toekomst voedselketen
Natuurinclusieve landbouw is één van de manieren om dichterbij een duurzame toekomst van de landbouw en voedselketen te komen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Ik ben blij dat deze bedrijven een voorbeeldrol op zich willen nemen en zich daarmee sterk maken voor verduurzaming van de sector in Brabant. Ik hoop dat zij daarmee meer bedrijven inspireren hun voorbeeld te volgen, want ik geloof in een agrarische bedrijfsvoering waarin natuur is opgenomen. En ik geloof ook in natuur waarin agrarische activiteiten mogelijk zijn. Landbouw en natuur hebben belang bij elkaar en kunnen elkaar versterken.” Lees verder op website van de provincie Noord-Brabant.

Exprimenteerruimte in AgroProeftuin de Peel 
Natuurinclusieve landbouw is ook een van de thema’s van AgroProeftuin de Peel. Hier werken voedselveranderaars samen met onder andere de provincie aan innovaties in kringlooplandbouw. Zoek je experimenteerruimte voor natuurinclusieve landbouw? Doe bijvoorbeeld bij de Waaistap inspiratie op en ga naar www.agroproeftuindepeel.nl om te ontdekken wat AgroProeftuin de Peel voor jou in de praktjk kan betekenen.

Foto: provincie Noord-Brabant