Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-regeling open

14 april 2020

Deze maand ging een nieuw aanvraagtijdvak van de SLIM-regeling open. Ondernemers kunnen via deze regeling subsidie aanvragen voor initiatieven op gebied van leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor loopbaanadviezen en opleidingen voor medewerkers. In deze onzekere tijd van corona wellicht meer actueel dan ooit.

Dit tijdvak is voor samenwerkingsverbanden (bestaande uit minimaal 2 mkb-ondernemers) en voor grootbedrijven in de sectoren horeca, landbouw en recreatie. Kom je hiervoor in aanmerking dan kun je tot en met 30 juni a.s. 17.00 uur een SLIM-subsidie aanvragen. Kijk op deze pagina voor een samenvatting van alle aanvraagcriteria. 

Met de SLIM-regeling wil het Rijk leven lang ontwikkelen stimuleren in het bedrijfsleven. De regeling is bedoeld voor individuele mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.