Nieuwe Agenda AgriFood Capital besproken met raadsleden

21 februari 2020

Tijdens de eerste Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) van Regio Noordoost Brabant gingen bijna 100 gemeenteraadsleden en bestuursleden van de waterschappen met elkaar en met bestuurders in gesprek over drie agenda’s voor de regionale samenwerking in Noordoost Brabant. De bijeenkomst stond onder leiding van Jack Mikkers en was georganiseerd door Regio Noordoost Brabant.

Op deze avond werden onder andere voorstellen besproken om de Strategische Agenda 2020-2028 van AgriFood Capital op onderdelen te wijzigen. Deze voorstellen waren vooraf ingediend door raadsleden. De aanwezige bestuurders van de Stichting AgriFood Capital Wobine Buijs en Marian Wagemakers gaven hier een reactie op. Uit de peiling die daarna volgde, bleek dat geen van voorstellen kon rekenen op een meerderheid.

Tijdens deze VVB werd ook stilgestaan bij het besluit van het Kabinet om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de regio Noordoost-Brabant. Alle partners van deze Regio Deal ondertekenden symbolisch een valentijnskaart voor het Kabinet. De komende maanden gaat AgriFood Capital samen met Regio Noordoost Brabant, Noordoost-Brabant Werkt, Ondernemerslift+ en de provincie Noord-Brabant aan de slag om de Regio Deal verder uit te werken.