#NOBontmoet tijdens de Ambtelijke Ontmoetingsdag 2018

23 maart 2018

Een kleine 100 beleidsambtenaren van de Regio Noordoost-Brabant, de overheidssamenwerking in AgriFood Capital, kwamen op 22 maart jl. op CHV Noordkade in Veghel bij elkaar voor de jaarlijkse Ambtelijke Ontmoetingsdag. Ook provincie en Rijkswaterstaat sloten daarbij aan. Na de opening door interim Regiomanager Richard van Loosbroek heette wethouder Jan Goijaarts alle aanwezigen welkom in Meierijstad.

Roel Schutten, directeur AgriFood Capital, ging hierna in op het ontstaan van AgriFood Capital vanuit de ambitie ‘topregio in agrifood’. Aan de hand van inspirerende voorbeelden liet hij zien hoe de verschillende (triple-helix) organisaties daarbinnen samenwerken aan maatschappelijke en economische opgaven van de regio in een bijzonder regionaal ecosysteem. 

Als intermezzo stelde Richard van Loosbroek René Peerenboom voor als de nieuwe Regiomanager en Jules Goris als de nieuwe strateeg van Noordoost-Brabant. Beiden werden ontvangen met een hartelijk applaus.

Na een inleiding door Saskia Mooihuijzen van Bureau Over Morgen over de Omgevingswet, gingen de aanwezigen in verschillende groepen aan de slag met de vertaling van de programmalijn Versterken agglomeratiekracht uit de regionale Omgevingskoers Noordoost-Brabant  naar een uitvoeringsagenda. Hierin werd de verbinding gezocht tussen mobiliteitsvraagstukken en de drie hoofdthema’s van de overheidssamenwerking in AgriFood Capital: Transitie Landbouw, Klimaat & Energie en Voeding & Gezondheid. Om de regio te versterken, zochten collega’s uit verschillende overheden met een gevarieerde achtergrond samen naar opgaven en oplossingen voor maatschappelijke en economische kwesties.

Tot slot gaf Lian Duif een presentatie over het programma van Brabant, European Region of Gastronomy 2018 en de mogelijkheden voor gemeenten hierin. De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel waarbij de deelnemers terugkeken op een geslaagde middag.

 

Dé #NOBontmoet selfie