O2LAB Hub Zuid versterkt ondernemerschapsonderwijs

24 februari 2021

Meer en beter ondernemerschap in het beroepsonderwijs. Dat is waar ondernemers, docenten en leerlingen samen aan werken in het O2LAB-programma van RVO. Sinds begin dit jaar werken mbo, hbo en wo in O2LAB Hubs aan een goede onderlinge samenwerking en betere aansluiting van het onderwijs bij de praktijk.

In en van deze hubs, O2LAB Zuid, zet OndernemersLift+ zich samen met andere partijen uit de regio in voor beter ondernemerschapsonderwijs bij HAS Hogeschool en Koning Willem I College. Er wordt onder andere gewerkt aan versterking van de docentenpool Ondernemerschap en de inzet van ondernemers en alumni bij het onderwijs. Daarnaast staat uitbreiding van het ondernemerschapsonderwijs naar verschillende vakopleidingen op de agenda.

OndernemersLift+ ging in gesprek met Peter ter Horst, projectleider O2LAB Hub Zuid.

AgriFood Capital wil talentontwikkeling en ondernemerschap stimuleren in agrifood en andere sterke sectoren die met agrifood verbonden zijn. Daarom zijn we partner van OndernemersLift+.