Op weg naar een meer biodivers Maasheggen

02 november 2021

De startup ‘Maasheggen Kruiden’ onderzocht de haalbaarheid van een meer kruidenrijk landschap in het UNESCO gebied de Maasheggen. Het idee is om niet alleen de biodiversiteit te verbeteren maar ook (voedings)waarde toe te voegen door van de geplante kruiden thee te maken. Aan de hand van deze lokale kruidenthee wordt het unieke verhaal van de Maasheggen verteld.

Duurzaam boeren
Marloes Weerepas, mede-initiatiefnemer van Maasheggen Kruiden: “Kijk je rond in de Maasheggen, dan zie je geen kruidenrijk landschap maar een steeds meer uitgeputte bodem en verschraalde biodiversiteit. De boer van de toekomst handelt vooruitstrevend naar natuurinclusief boeren en kringlooplandbouw. Met kruidenrijke akkers willen we de onder- en bovengrondse biodiversiteit en duurzaam boeren bevorderen. Zo maken wij het Maasheggengebied sterker, eerlijker en duurzamer. Samen met de Maasheggen boer."

Geslaagd project
De resultaten van het onderzoek zien er goed uit. In samenwerking met enkele Maasheggen boeren zijn de eerste kruiden in het gebied succesvol gezaaid, geoogst en tot thee verwerkt. Maasheggen Kruiden verwacht het productieproces stapsgewijs op te kunnen schalen naar meer boeren en grondeigenaren. 

Dit haalbaarheidsproject is mede gefinancierd vanuit de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.ZOEK JIJ OOK FINANCIERING VOOR JOUW PROJECT?
Ben jij net zoals Marloes een voedselmaker die (verdere) stappen wil zetten in kringlooplandbouw? In Noordoost-Brabant zijn er twee innovatieregelingen waar je gebruik van kunt maken. De projecten moeten bijdragen aan de doelstelling van AgroProeftuin de Peel: het in praktijk brengen van kringlooplandbouw. Behalve financiering biedt de regio een interessant netwerk van voedselmakers en proefvelden voor praktijkonderzoek.

  • Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
    Deze regeling is bedoeld voor individuele agrarische vernieuwers die een innovatief idee verder willen brengen. De financiële bijdrage, ofwel 'zaaigeld', bedraagt maximaal 5.000 euro en kan worden ingezet om bijv. technische innovaties te testen of als bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek.
     
  • Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
    Deze regeling is bedoeld voor projecten waarin tenminste twee partijen, bijvoorbeeld agrarische ondernemingen en kennisinstellingen, samenwerken aan de verduurzaming van de landbouw. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro en kan worden ingezet voor bijv. het doen van onderzoek of het ontwikkelen van een innovatief concept.

Beide innovatieregelingen worden uitgevoerd door RNOB en mede mogelijk gemaakt door AgroProeftuin de Peel, Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland. Kijk voor alle informatie op de website van RNOB of neem contact op met Pim Pellegrom, Regisseur Innovatieregelingen RNOB: pim.pellegrom@rnob, 06 46 28 34 56.