Op weg naar een Regio Deal Noordoost Brabant

08 juni 2020

In februari van dit jaar, op Valentijnsdag, maakte het Rijk bekend 10 miljoen euro te gaan investeren in de brede welvaart in Noordoost-Brabant via een Regio Deal. Sindsdien werken AgriFood Capital, Regio Noordoost Brabant, Noordoost Brabant Werkt, OndernemersLift+, Provincie Noord-Brabant en het Rijk samen aan het sluiten van deze regiodeal. Ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners zetten hiermee samen de schouders onder het verbeteren van de leefbaarheid en welvaart van onze regio. Noordoost-Brabant is een echte agrifood regio; transitie landbouw en innovaties in de voedselketen zijn dan ook belangrijke onderwerpen van deze deal.

Vóór 22 juni a.s. moeten regio, provincie en rijk het met elkaar eens zijn over de aanpak en de uitvoering van de deal.  Als alles goed is, zet minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten nog vóór het zomerreces haar handtekening onder de Regio Deal. Daarna kunnen alle partners met elkaar aan de slag!

Meer achtergrondinformatie over de Regio Deal Noordoost Brabant is te lezen in de speciale editie van de nieuwsbrief van Regio Noordoost Brabant, de regionale samenwerking van gemeenten en waterschappen.