Overbruggingskredieten corona voor startups en scale-ups

08 april 2020

Met overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven heeft het kabinet de noodmaatregelen vanwege corona uitgebreid. Deze categorie ondernemers valt voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. En dat terwijl juist zij cruciaal zijn voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

De leningen zullen worden verstrekt via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. In Brabant gaat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) dat doen. De komende periode zal de BOM uitgebreid communiceren over de voorwaarden en aanvraagprocedure. Samen met de andere triple-helix regio’s en de provincie is AgriFood Capital hierover met de BOM in contact.