Partners zeer tevreden over voortgang Regio Deal

15 september 2021

“Complimenten voor de inzet van alle betrokkenen om samen deze deal tot zo’n succes te maken.” Met deze woorden van Marc Hameleers, Manager Regio Portefeuille van LNV, werd de tweede voortgangsrapportage van Regio Deal Noordoost Brabant vastgesteld.

In de Regio Deal werken bedrijven, kennisinstellingen, inwoners en overheden samen aan brede welvaart in onze regio. Bij brede welvaart gaat het niet alleen om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar ook om het welzijn en welbevinden van mensen. Vooral de afgelopen periode waarin corona ons leven beheerste, maakte duidelijk hoe belangrijk gezondheid is en om er voor elkaar te zijn. 

Rijk-regio overleg
Op 9 september jl. kwamen alle partners in het zogenoemde Rijk-Regio overleg bij elkaar om de voortgang van alle zeventien projecten te bespreken. Namens AgriFood Capital, een van de partners, was directeur Roel Schutten aanwezig. 

Jack Mikkers, voorzitter RNOB, is blij met de voortgang die partijen met elkaar het afgelopen jaar hebben geboekt. “De Regio Deal zet overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners in Noordoost-Brabant extra in hun kracht. Samen. De synergie die dát oplevert, maakt dat de Regio Deal veel meer is dan een optelsom van zeventien projecten. Ik ben zijn trots op de beweging die we onder de moeilijke omstandigheden in coronatijd al hebben ingezet.”

Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant: “We hebben het als regio goed gedaan. Want ondanks dat we elkaar fysiek niet of nauwelijks konden ontmoeten, zijn de meeste Regio Deal projecten flink op stoom. Ik ben blij met de inzet van alle betrokkenen en de positieve reacties van de partners. Dat geeft inspiratie om door te gaan op deze ingeslagen weg.”

Het derde meetmoment van de Regio Deal is op 31 oktober 2021.

Innovatie en nieuw ondernemerschap
AgriFood Capital is partner van Regio Deal Noordoost Brabant en betrokken bij projecten die innovatie en nieuw ondernemerschap in agrifood stimuleren. Zoals Circular Food Center, AgriFood Innovation en AgroProeftuin de Peel. Daarnaast ondersteunt Ondernemerslift+ boeren om meer grip te houden op de toekomst van hun agrarisch bedrijf.