Peelgrond vruchtbare bodem voor bijzondere gewassen

05 november 2020

De Brabantse zandgrond is geschikt voor bijzondere gewassen als zoete aardappel (bataat) en kidneyboon. Maar ook voor veldbonen en zelfs voor soja. Dat blijkt uit de veldproeven op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Maar hoe zit het met het verdienmodel?

Die kansen moeten komen van het aanboren van nichemarkten en de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook dat vraagt pionierswerk. Lees hier het verhaal van Bert Aasman van Delphy, een rasechte pionier in kringlooplandbouw.