Regio Deal biedt ondernemers extra kansen

13 september 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan brede welvaart in de regio. Dankzij de Regio Deal krijgen ondernemers extra ondersteuning om te innoveren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en voor de opleiding van hun personeel. Verschillende projecten bieden daarvoor onder andere vouchers aan, coaching, masterclasses of praktijk- en experimenteerruimte om innovaties te testen...

Spark Makers Zone
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers deze kansen kunnen verzilveren, werd op 9 september jl. bij Spark Makers Zone in ’s-Hertogenbosch een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Spark Makers Zone heeft met ondersteuning vanuit de Regio Deal een reeks masterclasses opgezet, gericht op de ontwikkeling van digitale en technische vaardigheden van personeel..
 


Kansen verzilveren
Bij de bijeenkomst waren zo’n 25 deelnemers uit de regio aanwezig. Projectleiders vertelden over de extra mogelijkheden voor ondernemers in Noordoost-Brabant; van startup tot gevestigd bedrijf, van zzp’er tot grootbedrijf.

AgroProeftuin de Peel
Celine van Soest, projectleider AgroProeftuin de Peel: “Dankzij de Regio Deal kunnen we (agrarisch) ondernemers die pionieren in kringlooplandbouw ondersteunen met subsidies. Daarnaast bieden we experimeteerruimte om bijv. nieuwe teeltmethoden uit te proberen en organiseren we kennissessies en boeren innovatienetwerken.”
Meer informatie: c.vansoest@agrifoodcapital.nl; www.agroproeftuindepeel.nl.

AgriFoodInnovation
Ton Hagelstein, programmamanager AgriFood Innovation: “Wij zijn op zoek naar bedrijven die samen met onderwijsinstellingen en overheden aan de slag willen om echte systeemsprongen in agrifood te maken met behulp van data en hightech.”
Voor meer informatie: ton.hagelstein@agrifoodinnovation.nl; www.agrifoodinnovation.

Circular Food Center
Toine Timmermans, directeur Stichting Samen tegen voedselverspilling: “We hebben zo’n 150 partners waarvan 80% bedrijven. Op dit moment werken we in een cluster van bedrijven aan zes cases om de dierlijke eiwitketen te verduurzamen. Een tweede innovatiecluster is in ontwikkeling. Ook kunnen ondernemers ook cases indienen voor de HBO en MBO challenges die tijdens de Verspillingsvrije Week (9 t/m 13 september)zijn gestart. Daarnaast werkt een bedrijvencluster in Oss aan een duurzame, circulaire verpakkingsketen.”
Voor meer informatie: toine@samentegenvoedselverspilling.nl; www.circularfoodcenter.

Datagedreven agrifood regio
Sabrina Cointet, programmamanager Stichting Driven by Data: ”Ondernemers die willen digitaliseren, kunnen terecht bij het platform Driven by Data. Ze kunnen aan de slag met een datacoach. Ook verbinden we hen met partijen die hen verder kunnen helpen zoals MKB Datalab en Avans Hogeschool. Tijdens DataWeek NL (25 t/m 29 oktober) wordt een breed programma geboden voor mkb-ers., waaronder de Data Driven AgriFood Future conferentie op 26 oktober.”
Voor meer informatie: scointet@nvbim.nl; www.platformdrivenbydata.nl.

ZZP NOB Boost
Jasper van Wordragen, projectleider ZZPNOB Boost: “We hebben de ambitie om alle zzp'ers in Noordoost-Brabant, dat zijn er zo'n 60.000, te helpen met hun individuele vragen. . We hebben allerlei expertise aan boord, van marketing tot businessdevelopment. Zo beschikken we over een digitaal platform waar zzp’ers met al hun vragen over ondernemerschap terecht kunnen. Daarnaast organiseren we verschillende bijeenkomsten, waaronder jaarlijks een groot regionaal event."
Meer informatie: jasper@zzpnobboost.nl; www.zzpnobboost.nl.

Nieuwe perspectieven voor boeren
Ad Crommentuijn, business developer Ondernemerslift+: “Wij coachen agrarisch ondernemers uit Noordoost-Brabant om nieuwe kansen voor hun bedrijf te realiseren.”
Meer informatie: a.crommentuijn@ondernemersliftplus.nl; www.ondernemersliftplus.nl


Ben je ondernemer en wil je weten wat deze specifieke projecten voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met de projectleider(s).

AgriFood Capital is partner van Regio Deal Noordoost Brabant.