Regio Deal programma van start

14 september 2020

Op 10 september jl. was het zo ver: de feestelijke aftrap van het programma van Regio Deal Noordoost Brabant. Hiervoor kwamen partners en projectleiders bij elkaar in IBN/Meeters in Uden, uiteraard op gepaste afstand.

Na een inleiding door René Peerenboom, Regiomanager Noordoost Brabant, gaf een aantal projectleiders een presentatie over hun projecten. De projectleiders zochten meteen verbinding en synergie, met elkaar en tussen hun projecten. Tot slot was er aandacht voor de praktische zaken zoals de organisatie en uitvoering van het programmamanagement, financiën en communicatie.

Projectleider Michiel Ytsma vertelde over de uitbreiding van de activiteiten van AgroProeftuin de Peel. Zo kunnen ondernemers financiële ondersteuning krijgen door een nieuwe voucherregeling die mogelijk wordt gemaakt. Roel Schutten, directeur AgriFood Capital BV lichtte de ambities van AgriFoodInnovation toe. Voedselveranderaars zetten digitale tools en robots in om slimme varkens- en gewasketens te ontwikkelen.

De Regio Deal gaat innovatie in agrifood in Noordoost-Brabant een extra impuls geven. Deze innovaties zorgen niet alleen voor economische ontwikkeling van de regio. Ook dragen ze bij aan de oplossing van maatschappelijke opgaven op gebied van natuur, klimaat en energie.

Bij de bijeenkomst waren de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van LNV vertegenwoordigd. Dealmaker Zuid-Nederland Monique Hootsmans (LNV): “We hebben veel bereikt, ondanks dat we bijna alles op afstand hebben gedaan door corona. In Den Haag is deze Regio Deal opgevallen omdat we erin geslaagd zijn om alle projecten met elkaar te verbinden.” Daarnaast is in Den Haag ook goed gereageerd op de slogan ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’.
 


Lees hier meer over de achtergrond en projecten van Regio Deal Noordoost Brabant.