Regio Deal versnelt 'anders werken' in de regio

12 februari 2021

Anders werken is één van de drie pijlers van Regio Deal Noordoost Brabant. In deze pijler werken ondernemers, overheden, kennisinstellingen én inwoners in zes innovatieprojecten samen aan nieuwe economische perspectieven voor de regio Noordoost-Brabant. De agrifood sector, de motor van de regionale economie, speelt hierin een centrale rol.

De projecten van deze pijler werden samen met de projecten van de andere twee pijlers toegelicht tijdens een speciale bijeenkomst voor alle gemeenteraden van Noordoost-Brabant op 5 februari jl.

Voor de volgende generatie
Kees van Rooij, burgemeester Meierijstad over Anders werken: “Het gaat hier vooral om onze toekomst. Om onze jongeren die anders gaan én moeten werken. Nieuwe kennis en technologieën spelen hierbij een prominente rol.” Kees moedigt vooral de interactie tussen studenten en het bedrijfsleven aan. “Jongeren zijn anders bezig met de toekomst”, vervolgt hij. “Kijk bijvoorbeeld naar de studenten van de HAS Hogeschool. Een derde is bezig met de aanpak van voedselverspilling, een derde met duurzame verpakkingen en een derde met productvernieuwing.”

Jack Mikkers, voorzitter AgriFood Capital en tevens Regio Noordoost Brabant: “In het innovatiespoor hebben we duidelijk de stap gezet van ‘meer’ naar ‘beter’. Bij het produceren van voedsel gaat het om beter voor de samenleving, beter voor de volgende generatie en beter voor natuur, milieu en dierenwelzijn.”

Film over Anders werken

Bijeenkomst terugkijken
Deze levendige bijeenkomst van 5 februari jl. is ook interessant om terug te kijken voor ondernemers en kennisinstellingen die willen weten hoe de Regio Deal voor versnelling van innovaties in agrifood zorgt in Noordoost-Brabant. AgriFood Capital is actief bij de projecten van ‘Anders werken’ betrokken in de rol van aanjager, verbinder en/of partner.

In Regio Deal Noordoost Brabant investeren rijk, provincie en regio samen meer dan 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Samen geven we duurzaam invulling aan een gezonde toekomst voor inwoners en bedrijven en bouwen we aan een sterke en veerkrachtige regio. De partners van Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, provincie Noord-Brabant en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.