Regionale samenwerking groenafvalstromen van start

29 november 2019

In AgroProeftuin de Peel gaan ondernemers en gemeenten in Noordoost-Brabant afval van natuuronderhoud en groenbeheer inzetten voor bodemverbetering. Hiervoor moet de verwerking van het groenafval wel goed georganiseerd worden. Dat hebben alle betrokken partijen vastgelegd in een intentieovereenkomst. De HAS Hogeschool en Wageningen UR doen in dit project onderzoek naar het effect van de reststomen op de bodem.

Een gezonde bodem is belangrijk voor zowel landbouw als natuur. Planten zijn daardoor beter bestand tegen ziekten en boeren hebben minder mest en bestrijdingsmiddelen nodig om hun gewassen gezond te houden. Ook kan de omgeving beter tegen zowel droogte als wateroverlast doordat de grond beter vocht vasthoudt. Het (her)gebruik van reststromen uit de regio past ook helemaal bij de principes van kringlooplandbouw.

Meer over dit project kun je lezen op de website van AgroProeftuin de Peel.