Rob Bakker lector Voedselproductie in een circulaire economie

08 oktober 2021

HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch heeft er een nieuw lectoraat bij: 'Voedselproductie in een Circulaire Economie'. Lector is Rob Bakker, die al sinds 2015 bij HAS Hogeschool werkt als onderzoeker en docent. 

Het nieuwe lectoraat wil bedrijven in de agrifoodsector helpen te produceren met een minimale belasting van het milieu met een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dat kan door kringlopen te sluiten en productieprocessen te verduurzamen. Het is de bedoeling om oplossingen te ontwikkelen om de voedselproductie en de voedselverwerking meer circulair maken.

AgroProeftuin de Peel
Het lectoraat richt zich vooral op actuele duurzaamheidsvraagstukken die opgepakt worden in door het ministerie van LNV aangewezen experimenteergebieden in Zuid-Nederland. Dit zijn fysieke plaatsen waar verschillende partners elkaar ontmoeten, vraagstukken oppakken en proeven doen op gebied kringlooplandbouw. AgroProeftuin de Peel een van die experimenteergebieden. Daarvoor werkt het lectoraat samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Meer in praktijk brengen
Rob Bakker kijkt uit naar de komende jaren: “Er wordt in mijn ogen in Nederland vooral over duurzaamheid en circulariteit gepraat, en nog te weinig in praktijk gebracht. Ik hoop in het lectoraat samen met studenten en bedrijven meer te gaan experimenteren met praktisch te realiseren verduurzamingsmethoden, om daarmee bij te dragen aan een toekomstbestendige, circulaire landbouw.”

Lees meer over het nieuwe lectoraat op de website van HAS Hogeschool.