SLIM-subsidie voor ontwikkeling personeel

07 februari 2020

Het voedselsysteem van de toekomst vraagt om een andere manier van produceren. Hiervoor zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Bedrijven die willen investeren in scholing en ontwikkeling van personeel, kunnen gebruik maken van de nieuwe SLIM-regeling van het Kabinet (Subsidieregeling Leven lang ontwikkelen in het mkb).

Vanaf 2 maart a.s. kun je als ondernemer of groep van ondernemers subsidie aanvragen voor initiatieven op gebied van leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld om een bedrijfsschool op te richten, of voor loopbaanadviezen en opleidingen voor medewerkers.

De SLIM-regeling is bedoeld voor individuele mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Kijk voor de meest actuele informatie over deze subsidieregeling op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.