Talkshow Designing Future Food Systems

04 maart 2021

Dit was de titel van de online talkshow op de vierde dag van HAS Food Experience 2021. In het eerste deel zaten Bas van Wieringen van Peelpioneers en Sebastiaan Tekelenburg, oud-topklasser HAS Hogeschool aan tafel. In het tweede deel van de talkshow schoven aan: Frederike Praasterink, lector Future Food Systems van HAS Hogeschool, Roel Schutten, directeur AgriFood Capital en Fien van Cappellen, student die de minor Future Food Systems heeft gevolgd. Marjo Baeten was de gespreksleider.

Roel Schutten: “Ondernemers, overheden en kennisinstellingen, waaronder HAS Hogeschool, zijn in AgriFood Capital hard aan de slag om ervoor te zorgen dat we niet alleen de makers van het voedsel van gisteren en vandaag zijn maar ook van morgen. In Noordoost-Brabant is de agrifood keten van groot belang. Economisch en maatschappelijk. Zo is de agrifood sector van invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Maar ook bijvoorbeeld op het samen leven in dorpen en steden. Er is alles aan gelegen om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem succesvol af te ronden. Om zo economisch, maatschappelijk en ecologisch klaar te zijn voor de toekomst.”

Voedselsysteem
Wat is een voedselsysteem? Frederike Praasterink: ”De voedselketen is de lineaire keten van boer tot bord. Daar omheen zit een aantal partijen zoals banken, de overheid en AgriFood Capital die ook invloed hebben op de manier waarop het voedsel uiteindelijk uiteindelijk op ons bord komt. In het voedselsysteem gaat het om alle partijen die rondom die keten gegroepeerd zijn en betrokken bij het produceren en consumeren van voedsel. Iedereen is nodig om de transitie naar duurzaam voedselsysteem mogelijk te maken. Het is dus best complex om die verandering voor elkaar te krijgen.”

Complexiteit is een kracht
“Het is inderdaad heel ingewikkeld om die verandering te realiseren omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn”, vertelt Roel. “Tegelijkertijd is deze complexiteit juist een kracht wanneer alle partijen dit gezamenlijk voor elkaar krijgen. Ieder vanuit zijn eigen positie, rond de gemeenschappelijke ambitie om voedsel duuzamer, slimmer, gezonder en waardevoller te produceren. Het is de rol van AgriFood Capital om partijen met elkaar in contact te brengen. Want daaruit ontstaat vernieuwing. Ik wil dan ook een extra groot compliment aan de studenten van deze HAS Food Experience maken. Zij hebben juist in deze corona tijd vanuit hun eigen bubbel moeten werken. Terwijl deze transitie juist vraagt om nieuwe contacten leggen en elkaar opzoeken. De studenten zijn in staat gebleken om met veel creativiteit nieuwe en innovatieve concepten te ontwikkelen. Heel knap!”

Enorme drive
Studente Fien van Cappellen heeft aan haar afstudeerproject vanuit zo'n bubbel gewerkt. Grotendeels vanachter haar bureau. Voor het West-Afrikaanse Ghana heeft ze samen met collega-studenten een concept ontwikkeld om het voedselsysteem te verbeteren door middel van insecten: the African Insect Alliance. Dat deden ze samen met het bedrijf New Generation Nutrion (NGN) uit 's-Hertogenbosch. “Ik ben blij dat alles online kon. Daardoor kon ik veel mensen spreken. Wat me vooral opviel was hoeveel bedrijven in Ghana staan te springen om insecten toe te voegen aan veevoer en zo mee te werken aan de eiwittransitie. Zowel Nederlandse als internationale bedrijven.” 

Roel: "Ik word altijd erg enthousiast van jonge mensen zoals Fien met een enorme drive. We staan voor een grote transitie-opgave in deze regio maar met een positieve houding, grote drive, kennis en de technologie die ons daarbij helpt, komen we een heel eind. Want innoveren, dat doe je samen."

Nóg meer verbinden
Wat Roel Schutten HAS Hogeschool toewenst? "De HAS is een belangrijke speler in het agrifood ecosysteem in Noordoost-Brabant. Het zou heel goed zijn om, naast verbinder tussen bedrijven in agrifood te zijn, ook verbinder te zijn tussen bedrijven in andere sectoren. De expertise van de HAS zou zo nog beter kunnen matchen met de behoeften van het ecosysteem. Met deze doorontwikkeling kan de HAS een nog grotere bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem."

Kijk hieronder de volledige talkshow terug (de uitzending begint vanaf 24 minuten).