Themadagen 2022 AgroProeftuin de Peel

30 november 2021

Veel boeren zijn op zoek naar manieren om duurzaam te vernieuwen. Maar hoe doe je dat? AgroProeftuin de Peel organiseert vier themadagen in 2022 voor en door boeren om antwoord op deze vraag te geven.

Wil jij samen met deskundigen van de WUR, HAS Hogeschool, het Louis Bolk Instituut en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw op zoek naar toekomstgerichte oplossingen voor je eigen boerenbedrijf? Meld je dan nu aan en ga aan de slag met experts als Jacob van den Borne en Martin Scholten met nieuwe experimenten die je daadwerkelijk in de praktijk kunt gaan brengen.

Vier actuele thema’s
De thema’s zijn: hoe data & tech kunnen helpen, bodemverbeteringeiwit van eigen bodem en hoe je duurzaam kunt verdienen. Je hoort uit eerste hand de resultaten van andere praktijkproeven, krijgt een kijkje in de keuken bij collega’s, krijgt kansrijke adviezen aangereikt en gaat met elkaar aan de slag om van vraagstukken uit je eigen bedrijf praktische en uitvoerbare experimenten te maken.

Kijk op de website van AgroProeftuin de Peel voor de laatste informatie over data en locaties.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en WUR. AgroProeftuin de Peel wordt mede gefinancierd door Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.