Themadagen AgroProeftuin de Peel: Boeren met kennis

01 oktober 2021

Veel boeren zijn op zoek naar manieren om duurzaam te vernieuwen. Dat is een lastige maar broodnodige zoektocht. Daarom organiseert AgroProeftuin de Peel tussen december van dit jaar en april 2022 vier themadagen voor en door boeren.

Samen met experts als Jacob van den Borne en Martin Scholten werken we aan nieuwe experimenten om samen daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen. Want AgroProeftuin de Peel gelooft in gewoon doén en boeren ondersteunen bij het vinden van praktijkgerichte oplossingen.

Thema’s
De thema’s van deze dagen zijn: data & tech, eiwit van eigen bodem, bodemverbetering en duurzaam verdienen. Wil jij samen met experts van de WUR, HAS Hogeschool, het Louis Bolk Instituut en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw op zoek naar toekomstgerichte oplossingen voor je eigen boerenbedrijf? 

Ga dan naar de website van AgroProeftuin de Peel en meld je aan.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en WUR. AgroProeftuin de Peel wordt mede gefinancierd door Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.