Themadagen voor boeren binnenkort van start

'Boeren met kennis'

12 november 2021

Veel boeren zijn op zoek naar manieren om duurzaam te vernieuwen. Dat is een lastige maar broodnodige zoektocht. Daarom organiseert AgroProeftuin de Peel tussen december 2021 en april 2022 vier themadagen voor en door boeren.

Samen met experts als Jacob van den Borne en Martin Scholten werken we aan nieuwe experimenten om samen daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen. Want AgroProeftuin de Peel gelooft in gewoon doén en boeren ondersteunen bij het vinden van praktijkgerichte oplossingen. 

Wil jij samen met deskundigen van de WUR, HAS Hogeschool, het Louis Bolk Instituut en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw op zoek naar toekomstgerichte oplossingen voor je eigen boerenbedrijf? Meld je dan aan. 

Thema’s
Tijdens vier vrijdagmiddagen duiken we in grote, urgente thema’s van dit moment: hoe data & tech kunnen helpen, bodemverbeteringeiwit van eigen bodem en hoe je duurzaam kunt verdienen. Je hoort uit eerste hand de resultaten van andere praktijkproeven, krijgt een kijkje in de keuken bij collega’s, krijgt kansrijke adviezen aangereikt en gaat met elkaar aan de slag om van vraagstukken uit eigen bedrijf praktische, uitvoerbare experimenten te maken.

Doel
Doel van deze dagen is om nieuwe proeven en experimenten op te starten. Dat kan op individueel bedrijfsniveau zijn, of in samenwerking met andere partijen. AgroProeftuin de Peel heeft hiervoor instrumenten beschikbaar om jouw proef of onderzoek tot wasdom te brengen. Ook denken we mee over de begeleiding van je proeven. Op de vierde en laatste dag treffen alle deelnemers elkaar om hun proefopzet en het verdienmodel aan te scherpen.

Programma

10 december: Het hele jaar groen met data & tech

14 januari: Bodemverbetering

18 maart: Eiwit voor veevoer van eigen bodem

15 april: Duurzaam verdienen als boer voor de toekomst

Wat levert het op:

  • Helderheid over welke data & tech relevant zijn voor jouw op te lossen vraagstuk
  • Inzicht in het voorkomen van uitspoeling, koolstofopslag & verminderen van verdichting
  • Inzicht in succesvolle eiwitteelten van eigen bodem
  • Een proefopzet voor je eigen bedrijf
  • Een nuttige en praktijkgerichte middag met collega-boeren

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden of meer informatie opvragen kan heel eenvoudig per mail. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden voor alle vier de dagen (passe-partout), of voor individuele sessies. Deelnemers met een passe-partout hebben gegarandeerd plek. Op 15 april, de laatste van de vier dagen, hopen we alle deelnemers samen te treffen. 

PartnersLouis BolkHASPraktijkcentrum voor PrecisielandbouwCaring Farmers, ZLTOprovincie Noord-Brabant en WUR 

 

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en WUR. AgroProeftuin de Peel wordt mede gefinancierd door Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.