Transitie naar een duurzaam voedselsysteem trapt af

24 maart 2021

Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda start een breed consortium van dertig wetenschappers uit het wo en hbo samen en een groot aantal bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken met het driejarige programma Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Op 13 april a.s. is de kick-off bijeenkomst.

Fundamentele transitie 
Het is het eerste transdisciplinaire consortium in Nederland dat aan de transitie van het voedselsysteem als geheel gaat werken. Consortiumleider en penvoerder is Frederike Praasterink, lector Future Food Systems van HAS Hogeschool.

'Voedsel is een cruciaal onderdeel van onze cultuur en ons welbevinden', vertelt Frederike Praasterink. “Tegelijkertijd dragen huidige voedselconsumptie en -productiepatronen sterk bij aan een aantal urgente duurzaamheidsopgaven op het gebied van de gezondheid en welzijn van mens, dier en planeet. Deze duurzaamheidsopgaven zijn geen losstaande problemen: het zijn gerelateerde symptomen van een niet-duurzaam voedselsysteem dat de afgelopen decennia sterk van karakter is veranderd door een sterke focus op productiviteit, marktwerking en winstmaximalisatie. Dit heeft geleid tot grote maatschappelijke kosten op het gebied van gezondheid, welzijn en milieu. Het is daarom evident dat het niet voldoende is om het huidige voedselsysteem te verduurzamen: een fundamentele transitie van het voedselsysteem als geheel is nodig. Binnen het project richten we ons op het Nederlandse voedselsysteem met daarbij aandacht voor internationale dimensies.'  

Nieuw ontwerp
Het consortium wil een beter begrip van het Nederlandse voedselsysteem krijgen, een nieuw voedselsysteem ontwerpen en ook de sturingsmechanismen om de transitie naar zo’n voedselsysteem te realiseren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was initiatiefnemer van de call for proposals van dit programma. Transitie naar een duurzaam voedselsysteem wordt meegefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via de Nationale Wetenschapsagenda.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over het driejarige programma naar de website van HAS Hogeschool. Je kunt je er ook aanmelden voor de kickoff-bijeenkomst.