Van agrivoltaics tot oesterzwammensubstraat

02 juli 2021

Deze en andere Noordoost-Brabantse onderzoeksprojecten gingen in de afgelopen periode van start. De betrokken landbouwvernieuwers ontvingen daarvoor financiële ondersteuning van AgroProeftuin de Peel.  

Project: Doorontwikkeling agrivoltaicssysteem
Duurzaamheidspark Oss en Buts Meulepas ontwikkelen samen een agrivoltaics-systeem waarin de energietransitie en landbouwtransitie samen komen. Het systeem bestaat uit een sproeisysteem met lichtdoorlaatbare zonnepanelen gewassen verbouwd worden. Het is volledig verplaatsbaar over rails. Agrivoltaics biedt een mogelijke oplossing voor boeren die hun boerderij niet meer rendabel kunnen voortzetten. In 2019 is een octrooi verleend op het eerste prototype.

Patrick Bekkers van Duurzaamheidspark Oss: “We gaan nu een geavanceerder systeem maken. Zeg maar een ‘tweede generatie’ systeem. We ontwikkelen een circulair watersysteem dat hemelwater opvangt en naar een landbouwput of watertank afvoert. Het water kan dan tijdens droge periodes worden gebruikt. Ook maken we het systeem opklapbaar om de beschikbare landbouwgrond zo goed mogelijk te benutten.” 

Project: circulair oesterzwammen substraat uit regionale reststromen
Verbruggen Substraat en Crommert Innovations onderzoeken de toepassing van reststromen zoals natuurgras, riet, lisdodde, miscanthus en koffiedrab in de productie van een duurzaam circulair oesterzwammensubstraat. Substraat is de bodem waarop oesterzwammen groeien.

Job van de Crommert, eigenaar van Crommert Innovations: "We willen inzicht krijgen in de verschillende verwerkingstoepassingen van de restproducten om er een duurzaam en vruchtbaar substraat van te maken. We maken eerst een prototype van een verwerkingslijn die we in de praktijk gaan testen. Met de uiteindelijke lijn zullen restproducten uit de regio worden verwerkt tot oesterzwammen substraat."

Project: een meer kruidenrijk Maasheggen 
Het startende bedrijf ‘Maasheggen Kruiden’ onderzoekt de haalbaarheid van een meer kruidenrijk landschap in het UNESCO gebied de Maasheggen. De initiatiefnemers geven nieuwe (voedings)waarde aan inheemse kruiden door van de oogst kruidenthee te maken. Deze lokale thee zal met het unieke verhaal van de Maasheggen via diverse kanalen worden verkocht. 

Marloes Weerepas, mede-initiatiefnemer van Maasheggen Kruiden: “Kijk je rond in de Maasheggen, dan zie je geen kruidenrijk landschap maar een steeds meer uitgeputte bodem en verschraalde biodiversiteit. De boer van de toekomst handelt vooruitstrevend naar natuurinclusief boeren en kringlooplandbouw. Met kruidenrijke akkers willen we de onder- en bovengrondse biodiversiteit en duurzaam boeren bevorderen. Zo maken wij het Maasheggengebied sterker, eerlijker en duurzamer. Samen met de Maasheggen boer."
 

Allereerste project uit de Bijdrageregeling in het nieuws
Agrarische ondernemers Johan en Meriam Pennings uit Heeschwijk-Dinther doen onderzoek naar het telen van eiwitrijke gewassen op eigen grond. Ze experimenteren met een mengteelt van zomertarwe en zomerveldbonen. De opbrengst gaat ter vervanging van soja in krachtvoer voor koeien. Brandrode runderen om precies te zijn. DTV Nieuws ging er op bezoek en maakte een filmreportage.


Op zoek naar financiering voor een onderzoek naar landbouwinnovatie?
Ben je agrarisch ondernemer en zoek je financiering voor een onderzoeksproject? Ga voor de voorwaarden en aanvragen naar de website van RNOB. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pim Pellegrom, Regisseur Innovatieregelingen van RNOB: pim.pellegrom@rnob.nl. De aanvraagtermijn voor de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant loopt tot 6 september a.s.  

De Subsidieregeling en Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. De regelingen worden uitgevoerd door RNOB, de samenwerking van de gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant.