Van veldbonen naar vogelakkers tijdens open dag Agroproeftuin de Peel

22 juli 2021

Wat maakt sorghum zo bijzonder en kun je met insecten gewasteelt optimaliseren? Waar moet je op letten als je meer vogels naar je akker wilt halen en hoe verbetert het telen van veldbonen ook de bodem? 

Op deze en andere vragen gaven bevlogen pioniers in kringlooplandbouw deze maand antwoord tijdens de Open Dag van de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel in Zeeland (NB). Zo’n 50 belangstellenden, veelal boeren, liepen langs de proefvelden van de proeflocatie aan de Middenpeelweg waar ze - soms letterlijk – konden proeven van de proeftuin.

In volle bloei
Het gebied met een omvang van 35 hectare staat op dit moment in volle bloei. Onderzoekende boeren voeren er samen met kennisinstellingen proeven uit om de kringlopen van onze voedselproductie te helpen sluiten.

Om de landbouw toekomstbestendig te houden, spelen de pioniers ook in op het veranderende klimaat. Zo wordt er volop geëexperimenteerd met mengteelt, nieuwe gewassen en nieuwe bodemtechnieken.

Tijdens de open dag van 16 juli jl. vertelden de projectleiders in geuren en kleuren over hun successen en hun uitdagingen. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen ontstonden nieuwe ideeën en werden contacten gelegd voor nieuwe samenwerkingen.
 

Klik hier voor een terugblik op de open dag

Een paar reacties van bezoekers:

"Lupine is veel lekkerder dan ik had gedacht, niet melig ook."

"Jeetje, je ziet direct de betere beworteling van maïs uit ruggenteelt in vergelijking met reguliere teelt."


Ook pionieren?
AgroProeftuin de Peel geeft ondernemers en andere vernieuwers letterlijk en figuurlijk de ruimte om te pionieren in kringlooplandbouw. Wil je weten wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen? Of heb je interesse om deel te nemen aan een kennissessie of open dag? Ga naar www.agroproeftuindepeel.nl voor meer informatie.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. AgroProeftuin de Peel is door het ministerie van LNV aangewezen als een van de vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw.