Versnellingsprogramma voor ondernemers

27 november 2020

VNO-NCW Brabant Zeeland, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de provincie Noord-Brabant lanceren een versnellingsprogramma om ondernemers te ondersteunen die circulair willen ondernemen. Dit programma is bedoeld om de circulaire economie in Brabant te stimuleren.

Een Brabantse circulaire economie is een economie die ondernemers nieuwe kansen biedt. Een economie zonder afval, waarin bedrijven grondstoffen en materialen beter en slimmer (her)gebruiken. En waarin bedrijven worden beloond voor hun inzet daarvoor.

Brabantse Circulaire Innovatie Top 20
Versnellen begint bij ideeën en innovaties van ondernemers. Met de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 worden de beste initiatieven in de etalage gezet. Dit kunnen ondernemers zijn met innovatieve projecten en producten maar ook overheden en burgerinitiatieven die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Brabant.

Deze top 20 wordt bekendgemaakt tijdens de Week van de Circulaire Economie van 1 tot en met 6 februari 2021.

Voor een plaats in de top 20 kijkt de jury naar de volgende criteria:

  • mate van circulariteit o.b.v. de R-ladder;
  • mate van samenwerking in de keten met andere partijen;
  • mate van schaalbaarheid;
  • vernieuwende karakter.

Aanmelden voor de top 20
Ondernemers uit alle sectoren kunnen meedoen. Ben jij of ken jij een ondernemer in agrifood met een inspirerend circulair initiatief? Ga naar www.brabantonderneemtcirculair.nl voor meer informatie. Aanmelden kan tot en met 14 januari 2021.