WUR gaat voor Data Science opleiding

17 mei 2021

In het voedselsysteem van de toekomst is een belangrijke rol weggelegd voor hightech, ICT en data. Dat ziet ook WUR en daarom wil de universiteit in 2022 een nieuwe masterstudie starten: Data Science for Food and Health. De nieuwe opleiding ligt momenteel ter beoordeling bij de nationale Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs.

Onderscheidende opleiding
Om door de selectie te komen, moet de nieuwe master onderscheidend zijn ten opzichte van andere universitaire data science opleidingen. Zoals JADS in 's-Hertogenbosch. Ook is het de bedoeling dat de opleiding inspeelt op een specifieke arbeidsmarkt. WUR mikt op voedingsbedrijven, gezondheidsinstellingen en organisaties als het RIVM. Dit werkveld heeft steeds meer te maken met data, in combinatie met hun specialistische kennis op gebied van voeding en gezondheid. Die combinatie van kennis en datakunde wil WUR nu gaan leveren.

Drie nieuwe hoogleraren A.I
De nieuwe opleiding past in een investeringsplan van WUR om het vakgebied data science te versterken. Zo worden er ook drie nieuwe hoogleraren op gebied van kunstmatige intelligentie (A.I) aangenomen. Arnold Bregt, onderwijsdirecteur WUR vertelt: "We zien data science als een middel om ons voedings- en gezondheidsonderzoek te versterken. We kiezen nadrukkelijk voor de aanpak data science in context."

De Wageningse universiteit verwacht zo’n 20 à 30 studenten per jaar voor de nieuwe master. Daarnaast gaan de Wageningen Academy en WUR onderzoeksscholen korte cursussen Data Science aanbieden aan bedrijven om werknemers bij te spijkeren.

Werken op het snijvlak van agrifood en hightech
WUR is betrokken bij verschillende innovatieprojecten van AgriFood Capital die zich afspelen op het snijvlak van agrifood en hightech. Zo is WUR is één van de initiatiefnemers van AgriFoodInnovation. In dit programma werken universiteiten en hogescholen samen met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant aan systeemsprongen in de agrifoodketen door middel van de cross-over tussen agrifood en hightech.