ZLTO bestuurders op bezoek bij AgroProeftuin de Peel

03 september 2021

Onlangs liet Wim Bens, voorzitter ZLTO, zich uitgebreid bijpraten over de projecten van AgroProeftuin de Peel. ZLTO is vanaf het begin actief betrokken bij deze proeftuin voor kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant.

Samen met Hendrik Hoeksema van ZLTO, tevens lid van de Stuurgroep AgroProeftuin de Peel, kreeg Wim een rondleiding onder leiding van Peelambassadeur Pierre Bos op de centrale proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland (NB). De beide ZLTO-voormannen gingen onder andere in gesprek met John Melis en Ron Cox, twee bevlogen pioniers in kringlooplandbouw. Deze ondernemers experimenteren onder andere met het telen van mais op ruggen voor minder uitspoeling en erwten voor varkensvoer van eigen bodem. Ze vertelden over hun ontdekkingen, successen en waar ze in hun proeven praktisch tegenaan lopen.

Op het programma stond ook een bezoek aan Fruitzforlife, het agroforestry bedrijf van Sjef en Wilma van Dongen. Zij helpen boeren met het grootschalig en bedrijfsmatig inpassen van bomen in het teeltsysteem. De agroforestry bomenkwekerij ligt op steenworpafstand van het dorp Zeeland. Deze vernieuwers benutten een boerderij uit Sjefs familie die deels vrijkwam vanwege de sanering van een varkensstal. De ZLTO-bestuurders waren zeer geïnteresseerd in het verdienmodel van deze vorm van natuurinclusieve landbouw.

Wim Bens: “Met AgroProeftuin de Peel experimenteren boeren binnen een kennisnetwerk en met steun van de overheid naar verdere verduurzaming en verbetering van inkomen. Boerenpassie en wetenschap ontmoeten elkaar om meer kansen voor vindingrijk agrarisch ondernemen te scheppen.”

Ben Brands, voorzitter van AgroProeftuin de Peel, is blij met de belangstelling van voorzitter Bens: “Het bezoek onderstreept het belang dat ZLTO hecht aan samenwerking op gebied van kringlooplandbouw en de ondersteuning van boeren daarbij vanuit AgroProeftuin de Peel.”

Meer informatie
Ben je agrarisch ondernemer en wil je weten wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen? Kijk op www.agroproeftuindepeel.nl voor alle informatie.