Brabant als proeftuin voor innovaties

16 februari 2022

Evenement

Online event, 14.00 - 17.00 uur

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in het Brabantse DNA en is de basis voor de Brabantse economie. De provincie wil dan ook de toon zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Innovatie biedt hierin nieuwe kansen; voor de samenleving, landschap en natuur en voor de agrifood sector zelf. 

Op 16 februari a.s. wil de provincie onder aanvoering van Martijn van Gruijthuijsen, (gedeputeerde Economie, Kennis- en talentontwikkeling), Elies Lemkes- Straver, (gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart) met beleidsmakers- en beinvloeders en ketenpartners de kansen van innovatie voor de agrifood sector onder de loep nemen.

Highlights uit het programma  (14.00 – 17.00 uur) zijn:

  • Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie, ministerie LNV met een beschouwing over aanknopingspunten voor het Rijk en het nieuwe Bestuursakkoord
  • Ruud Tijssens, directeur Public & Cooperative Affairs Agrifirm over Innovatieve stalsystemen
  • Robert Jan Marringa, verkenning Future Food en Marian Wagemakers, Dalco Food BV over Future food; met Simon Maas, AgriFood Capital, als moderator
  • Arend Koekkoek, PixelFarming Robotics over innovatieve en duurzame teelten

Aanmelden
Wil je deelnemen? Bekijk hier het volledige programma en meld je direct aan. Deelname is gratis.