Boeren met kennis: Bodemverbetering

25 februari 2022

Evenement

Bodemverbetering, het is makkelijker geschreven dan gedaan. Welke handelingen van jou als agrariër hebben precies welke effecten op de bodem? Hoe kun je koolstofopslag bevorderen, en uitspoeling en verdichting verminderen voor optimale opbrengst?

Op deze prakijkdag van AgroProeftuin de Peel bespreken we de laatste resultaten uit praktijkonderzoek van de HAS en welke bodemkenmerken er toe doen. Ook hoor je van twee boeren met eigen experimenten wat hun resultaten zijn voor koolstofvastlegging door benutting van onbewerkt bermmaaisel en het het zogeheten biochar/biokool. Daarnaast sparren we met elkaar over mogelijkheden van bodemverbetering op jouw bedrijf, en wat voor experiment daarbij past. 

Experts: Judith van de Mortel & Lyanne de Haan

Programma:

12.30 - Welkom met lunch en toelichting thema

13.00 - Introductie Praktijkgericht bodemonderzoek en effecten van beheersmaatregelen op bodemkenmerken door Lyanne de Haan (HAS) & Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem (HAS)

13.30 - Praktijkvoorbeeld 1: Pieter Lucassen - 3e generatie boer, vaste plantenkwekerij te Afferden. Zelfverklaard aaltjes-goeroe en bodemverbeteraar via de Australische Albrecht Methode.

13.45 - Praktijkvoorbeeld 2 

14.00 - Werksessie in casusgroepen: oplossingen voor koolstofopslag, teeltrotaties & bodemverdichting

15.00 - Pauze

15.15 - Ontwerp je eigen proef 

16.00 - Proeven pitchen 

16.30 - Borrel met lokale bites

Aanmelden
Aanmelden voor deze sessie of meer informatie opvragen kan heel eenvoudig per mail.


Onderdeel van 'Boeren met Kennis'
Deze praktijkdag is onderdeel van een reeks van vier kennissessies 'Boeren met Kennis' van AgroProeftuin de Peel. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden voor alle vier de dagen (passe-partout), of voor individuele sessies. Deelnemers met een passe-partout hebben gegarandeerd plek. Op 15 april 2022, de laatste van de vier dagen, is er een oploopje voor alle deelnemers.

Ga voor meer informatie over deze reeks naar de website van AgroProeftuin de Peel.