Boeren met kennis: Eiwit voor veevoer van eigen bodem

18 maart 2022

Evenement

Eiwit van eigen bodem wordt steeds interessanter nu de grondstofprijzen stijgen en de vraag om kringlopen te sluiten toeneemt. Welke teelt past er nu het beste op welke grond, hoe complex is het, wanneer is het rendabel en wat zijn de opbrengsten? Samen met Louis Bolk experts en drie boeren bekijken we de potentie van soja, luzerne, voedererwten en gras. Tot slot bouwen we aan passende experimenten voor het eigen bedrijf op basis van de opgedane kennis. 

Experts: Louis Bolk Instituut - Jan de Wit  & Pedro Janssen

Programma:

12.30 - Welkom met lunch en toelichting thema

13.00 - Introductie eiwitteelten van eigen bodem voor veevoer en randvoorwaarden voor rendabele inpassing in je bedrijfsvoering, nu en in de toekomst. Louis Bolk Instituut  

13.30 - Praktijkvoorbeeld 1: Luzerne - melkveehouder Ard van der Bolt

13.45 - Praktijkvoorbeeld 2: Voedererwten - varkenshouder John Melis 

14.00 - Praktijkvoorbeeld 3: Kruidenrijk grasland - boer divers Job Albers

14.15 - Pauze 

14.45 - Technische teelthandleiding gras & grasklaver, Van moeilijk naar mogelijk: Doorzaaien productieve kruiden in grasland - Pedro Janssen - onderzoeker duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit, Louis Bolk

15.15 - Eigen proeven ontwikkelen in groepjes

16.00 - Proeven pitchen 

16.30 - Borrel met lokale bites

Aanmelden
Aanmelden voor deze sessie of meer informatie opvragen kan heel eenvoudig per mail.


Onderdeel van 'Boeren met Kennis'
Deze praktijkdag is onderdeel van een reeks van vier kennissessies 'Boeren met Kennis' van AgroProeftuin de Peel. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden voor alle vier de dagen (passe-partout), of voor individuele sessies. Deelnemers met een passe-partout hebben gegarandeerd plek. Op 15 april 2022, de laatste van de vier dagen, is er een oploopje voor alle deelnemers.

Ga voor meer informatie over deze reeks naar de website van AgroProeftuin de Peel.