Filter op

Regionale samenwerking in AgriFood Capital Noordoost-Brabant

Jaarbericht AgriFood Capital 2015

1-3-2016

Strategische agenda met uitvoeringsprogramma AgriFood Capital 2014-2020

28-2-2014

Regionaal Economisch actieprogramma boekt successen

1-3-2017

Factsheet Gemeente Meierijstad

30-6-2015

Resultaten AgriFood Capital in Land van Cuijk 2014-2015

1-9-2015

Resultaten AgriFood Capital Waterschappen Aa en Maas en De Dommel 2014-2015

1-9-2015

Resultaten AgriFood Capital in Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden 2014-2015

1-11-2015

Resultaten AgriFood Capital Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, St. Michielsgestel en Vught 2014-2015

1-12-2015

Menukaart regionale samenwerking Noordoost-Brabant |resultaten AgriFood Capital & Regio Noordoost Brabant 2016

14-7-2017

Corporate brochure AgriFood Capital - ENGELSTALIG

14-2-2018

Jaaroverzicht 2017 AgriFood Capital

23-8-2018

Kompasnotitie strategische agenda regionale samenwerking 2020-2028

30-1-2019

Memorandum Provinciale Staten 2019

26-2-2019

Rekenkameronderzoek 2019 AgriFood Capital in beweging - rapport

20-6-2019

Rekenkameronderzoek 2019 AgriFood Capital in beweging - persbericht

20-6-2019

Voorbereiding Strategische Agenda 2020-2028

Aanpak Strategische Agenda's 2020-2028

17-4-2019

Evaluatie Strategische Agenda 2014-2020

17-4-2019

Kwalitatieve analyse Strategische Agenda 2014-2020

17-4-2019

Arena analyse

17-4-2019

Economische positie Noordoost-Brabant

17-4-2019

Subsidieregeling Economie en Innovatie 2018

Negende wijzigingsregeling Economie en Innovatie (miv 17 april 2018)

17-4-2018

Regio-indeling

11-4-2018

Aanvraagformulier

11-4-2018

Projectplan

11-4-2018

Begroting en Planning

11-4-2018

Verklaring de-minimissteun

11-4-2018

AgriFood Capital BV

Circulair Voedselsysteem Noordoost-Brabant

Transitie Landbouw 15-2-2017

Bidbook We Are Food

5-4-2017

Agro As de Peel: op zoek naar een nieuwe balans

Transitie Landbouw 18-10-2017

Agro As de Peel: op zoek naar een nieuwe balans (samenvatting)

Transitie Landbouw 18-10-2017

Nieuwsbrief 3 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Vereenvoudigde jaarrekening 2017 AgriFood Capital BV

24-9-2018

Nieuwsbrief 1 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 2 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 4 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 5 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 6 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 7 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 8 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 9 Cooperatief composteren

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 10 Bodemverbetering met reststromen

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 11 Bodemverbetering met reststromen

Transitie Landbouw 24-10-2018

Nieuwsbrief 12 Bodemverbetering met reststromen

Transitie Landbouw 26-10-2018

AgriFood Capital Monitor 2018 samenvatting

15-2-2019

Regio Noordoost Brabant

Jaarrekening 2015 Regio Noordoost-Brabant (overheidssamenwerking)

1-3-2016

Jaarverslag 2015 Regio Noordoost-Brabant (overheidssamenwerking)

1-3-2016

Hoofdrapport Oostwest-verbinding

Bereikbaarheid en Mobiliteit 30-6-2016

hoofdrapport oost-westverbinding Bijlage 1 Achtergrondmateriaal

Bereikbaarheid en Mobiliteit 15-4-2016

hoofdrapport oost-westverbinding Bijlage 2 Mobiliteit, duurzaamheid en kosten

Bereikbaarheid en Mobiliteit 24-5-2016

hoofdrapport oost-westverbinding Bijlage 3 Stakeholdersanalyse

Bereikbaarheid en Mobiliteit 8-6-2016

hoofdrapport oost-westverbinding Bijlage 4 CSL eindpresentatie

Bereikbaarheid en Mobiliteit 30-6-2016

Raadsinformatiebrief oost-westverbinding

Bereikbaarheid en Mobiliteit 5-7-2016

Agrifood Mozaïek Noordoost Brabant

Duurzame leefomgeving 1-7-2016

Landscaping the food

Transitie Landbouw 10-2-2017

Regionaal uitvoeringsprogramma Verkeer en vervoer 2018 - samenvatting

Bereikbaarheid en Mobiliteit 28-11-2017

Omgevingskoers Noordoost-Brabant

Duurzame leefomgeving 28-11-2017

Klimaataanpak Noordoost-Brabant 2030

Duurzame leefomgeving 30-11-2017

Jaarrekening 2016 Regio Noordoost-Brabant

1-6-2018

Brief aan Minister Infrastructuur en Waterstaat over Masterplan N65

Bereikbaarheid en Mobiliteit 6-7-2018

Jaarrekening 2017 Regio Noordoost-Brabant

23-8-2018

Jaarplan 2018 Regio Noordoost-Brabant

29-8-2018

Jaarplan 2019 Regio Noordoost-Brabant

30-8-2018

Jaarverslag 2017 Regio Noordoost-Brabant

23-8-2017

Jaarverslag 2016 Regio Noordoost-Brabant

1-6-2017

Werkplannen Regio Noordoost Brabant 2019

30-1-2019

Brief aan Gedeputeerde in reactie op Statenmededeling ‘Overzicht lopende initiatieven op de A50’

Bereikbaarheid en Mobiliteit 5-2-2019

Reflectie Rondje langs de Raden 2018-2019

11-4-2019

Meest gestelde vragen Rondje langs de Raden 2018-2019

11-4-2019

In de media: Regio Noordoost Brabant in BD april 2019

22-4-2019

NOVI - gezamenlijke brief regio's en waterschap

20-6-2019

AgriFood Capital Werkt!

Resultaten arbeidsmarkt 2015

7-3-2017

Onderzoeksrapportage AgriFood Capital Werkt! 2016-2020

31-1-2017

Samenwerkingsovereenkomst AFC Werkt! 2016-2020

30-5-2016

Bijlage Samenwerkingsovereenkomst AgriFood Capital Werkt! 2016-2020

30-5-2016

AgriFood Capital Werkt! Vooruitblik 2017

1-11-2016

Bedrijfsinformatie Strategische Personeels Planning

Werken van Morgen 29-3-2017

Eindrapportage Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015

30-6-2016

Meerjarenprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020

30-5-2016

De Oogst van Noordoost-Brabant Werkt! 2013-2015

30-6-2016

Brochure Arbeidsmarktdashboard

1-4-2016

Successen WerkTverband 2013-2015

VSV kwetsbare jongeren 1-3-2016

Rapport Opleiden voor het onverwachte

Werken van Morgen 1-1-0001

Meet-up Talent en Loopbaan 16 november 2017

24-10-2017

Inspiratieplein meet-up arbeidsmarkt 16-11-2017

31-10-2017

Flyer algemene projectinformatie Duurzame Inzetbaarheid ESF

Werken van Morgen 29-5-2018

Flyer voorwaarden starters Duurzame Inzetbaarheid ESF

Werken van Morgen 7-9-2018

Flyer proeftuinen koploperbedrijven duurzame inzetbaarheid

Werken van Morgen 25-6-2018

Trendalert 1 arbeidsmarkt AgriFood Capital

31-8-2018

Trendalert 2 Arbeidsmarkt AgriFood Capital

31-8-2018

Trendalert 3 Arbeidsmarkt AgriFood Capital

31-8-2018

Trendalert 4 Arbeidsmarkt AgriFood Capital

31-8-2018

Initiatieven aanpak krapte arbeidsmarkt NOB

11-10-2018

Toelichting traject Wendbaar en Weerbaar Noordoost-Brabant

Werken van Morgen 9-11-2018

UWV rapport Noordoost-Brabant in Beeld 2018 (samenvatting)

9-11-2018

UWV rapport Noordoost-Brabant in Beeld 2018 (infographic)

9-11-2018

Trendalert 6 Arbeidsmarkt agrifood capital

30-1-2019

Trendalert 5 Arbeidsmarkt AgriFood Capital

25-10-2018

Jaarplan 2019 AgriFood Capital Werkt!

30-1-2019

Meet Up 7 feb 2019 Handouts Vrije Denkers

Talent en loopbaan 14-2-2019

Meet Up 7 feb 2019 Presentatie Avans ad

Talent en loopbaan 14-2-2019

Meet Up 7 feb 2019 Presentatie Arbeidsmarkt UWV - Leren en Werken

Talent en loopbaan 14-2-2019

Meet Up 7 feb 2019 Presentatie NLQF intern. waardering diploma's

Talent en loopbaan 14-2-2019

Meet Up 7 feb 2019 Presentatie Learning by doing

Talent en loopbaan 14-2-2019

Meet Up 7 feb 2019 Presentatie Play to Work

Talent en loopbaan 14-2-2019

Meet Up 7 feb 2019 Presentatie Praktijkcertificaten SBB

Talent en loopbaan 14-2-2019

Netwerkevent 2019 Talent voor de Energietransitie: flyer

11-10-2019

Netwerkevent 2019 Talent voor de Energietransitie: Impactanalyse

11-10-2019

Netwerkevent 2019 Talent voor de Energietransitie: Arbeidsmarktinitiatieven

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie Kennispact MBO

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie Essent (1)

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie Avans Hogeschool

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie Essent (2)

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie JADS

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie WSP Noordoost-Brabant

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie BAM en KWIC

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie Fioretti College, Sterk Techniekonderwijs en Techniekloket Noordoost-Brabant

11-10-2019

Talent voor de Energietransitie: highlights inspiratiesessies

17-10-2019

Talent voor de Energietransitie: presentatie OOFonds

17-10-2019

Provincie en Rijk

Memorandum samen op weg naar een duurzame toekomst 2014

1-12-2014

Innovatieprogramma Agrofood 2020 (Provincie Noord-Brabant)

29-3-2017

Brabantse Agrofood Uitvoerings agenda 2020

1-9-2013

Regiodeal AgriFood Capital Noordoost-Brabant 2018

26-9-2018

In de media

AgriFoodInnovation in De Gelderlander

14-5-2019

Presentaties

AFCW Netwerkevent 22-2-2018 Anja van Drunen

16-5-2018

AFCW Netwerkevent 22-2-2018 Hayke Hilkens

16-5-2018

AFCW Netwerkevent 22-2-2018 Nicola Moviat

16-5-2018

AFCW Netwerkevent 22-2-2018 Henny Knechten

16-5-2018

AFCW Netwerkevent 22-2-2018 Nick Geschiere

16-5-2018

AFCW Netwerkevent 22-2-2018 Jos van Asten

17-5-2018
Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?