Gebiedsdialoog Transitie Landbouw goede basis voor verder overleg

20 december 2018

Nieuws

Eind vorige maand ging in ’s-Hertogenbosch een brede groep met elkaar in gesprek over kringlooplandbouw als basis voor een toekomstig voedselsysteem: van burgemeester tot student, van ondernemer tot ambtenaar, van Rijk tot waterschap.

Deze dialoog was bedoeld als verkenning voor de invulling van transitie landbouw en landelijk gebied, één van de hoofdopgaven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van het Rijk. Omdat deze opgave voor Noordoost-Brabant een prioriteit is, vroegen het Rijk en Provincie Noord-Brabant hulp aan de regio voor het organiseren van een Gebiedsdialoog rondom deze thema’s. Marnix Bakermans, bestuurlijk trekker van Transitie Landbouw verleende er graag zijn samenwerking aan.

De deelnemers gingen in op vragen als: hoe kunnen we samen werken aan een nieuwe agrofoodketen die vriendelijker is voor mens, dier, landschap, lucht, water en bodem?  Hoe kunnen we nieuw perspectief bieden voor de sector zelf én de omwonenden en werken aan een vitaal klimaatneutraal en -bestendig landelijk gebied?

Met deze Gebiedsdialoog is een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke omgevingsagenda en aanpak door regio’s, provincie en het Rijk. In 2019 krijgt deze dialoog een vervolg. De Regio Noordoost-Brabant zal hiervoor samen met andere Peelgemeenten in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg het initiatief nemen. Lees het verslag op de website van de NOVI.

De Gebiedsdialoog Transitie Landbouw vond plaats in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen, Deze opgaven hebben een zichtbare impact op de leefomgeving. Denk aan de effecten van klimaatverandering en energietransitie, de omschakeling naar een circulaire economie, bereikbaarheid en verstedelijking. In de NOVI gaat het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland beschrijven.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?