Grond beschikbaar voor pionieren in kringlooplandbouw

18 december 2018

Nieuws

AgroProeftuin de Peel, tot voor kort Agro As de Peel geheten, heeft grond beschikbaar voor ondernemers die willen experimenteren met kringlooplandbouw. AgroProeftuin de Peel heeft als doel om vernieuwing in de agrosector in de regio Noordoost-Brabant te stimuleren. Dat gebeurt door financiële en organisatorische ondersteuning van innovatieve projecten, door partijen met elkaar in contact te brengen en door het beschikbaar stellen van proefvelden.

In de proeftuin vinden onder meer al de volgende activiteiten plaats:

  • Experimenten met nieuwe voedergewassen, zoals sorghum
  • Praktijkonderzoek bodemverbetering, proeven met onder meer insectencompost en lava als bodemverbeteraar
  • Compostproeven met organische reststromen uit de regio
  • Demonstratie van ‘Vogelakker’, een combinatie van voedergewassen en agrarisch natuurbeheer
  • Teelt van industriële hennep voor (olie)zaad
  • Milieuvriendelijke teeltmethoden voor mais

Daarnaast zijn AgroProeftuin de Peel en AgriFood Capital ook betrokken bij de uitwerking van innovatieve concepten op bedrijven in de regio, zoals het emissie-vrije stalsysteem ZERO-stal en het diervriendelijke concept Het Familievarken.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een perceel, kunnen rechtstreeks contact opnemen programmamanager Michiel Ytsma: m.ytsma@agrifoodcapital.nl, tel. 06 52 37 83 23. AgroProeftuin de Peel verstuurt elk kwartaal een nieuwsbrief. Klik hier om aan te melden.

AgroProeftuin de Peel komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital. Naast de 17 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant zijn ook de volgende partijen betrokken: de lokale ZLTO-afdelingen, waterschap Aa en Maas, de Brabantse Milieufederatie, Wageningen UR en HAS Hogeschool.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?