AgroProeftuin de Peel

Michiel Ytsma

Programmamanager Agro As de Peel

AgroProeftuin de Peel

'Dé Proeftuin voor kringlooplandbouw'

 

De primaire sector in Noordoost-Brabant is in beweging! Zowel economisch, maatschappelijk als ecologisch zijn er uitdagingen. Voor de toekomst van de regio is het essentieel om de agrarische sector te vernieuwen en circulair te maken. Dit vraagt om een integrale gebiedsaanpak gericht op economische bedrijfsvoering en duurzame landschapsinrichting. En op een goed woon-, leef- en werkklimaat voor zowel de boeren als buren.

In AgroProeftuin de Peel werken vijf gemeenten en de lokale ZLTO’s, het waterschap Aa en Maas, de Brabantse Milieufederatie, Wageningen UR, HAS Hogeschool en AgriFood Capital samen aan gebiedsvernieuwende projecten. Het is het agrarisch productiegebied langs de Middenpeelweg in de gemeenten Uden, Sint Anthonis, Boekel, Mill & Sint Hubert en Landerd.

AgroProeftuin de Peel moet hét voorbeeldgebied van de voedsel- en biomassaproductie van de toekomst worden. In het hele gebied worden zoveel mogelijk innovaties en ‘proeven’ in gang gezet. Hierbij is er ruimte om te experimenteren met verbeteringen die nog op barrières stuiten, bijv. op juridisch, financieel en kennisontwikkeling. De focus van de activiteiten ligt op duurzame primaire productie, bodemverbetering & verdrogingsbestrijding, verbinding natuur, gezondheid & economie en energie-neutrale productie.

AgroProeftuin de Peel

In Agro As de Peel ligt een gebied van ca. 35 hectare groot waar (agrarische) ondernemers innovaties kunnen uittesten. Dit is de Proeflocatie Agro As de Peel. Hier worden vernieuwende concepten getest op het gebied van emissieloze veehouderij, alternatieve eiwitproductie en biobased productie en -verwerking. Sinds 2017 lopen er teeltproeven met nieuwe gewassen en onderzoeken naar bodemverbetering. Hierbij worden het effect op de bodem en mogelijkheden voor verwaarding onderzocht. Ook zijn er plannen voor landschappelijke inpassing van vernieuwende biomassa productiesystemen.

Bodemverbetering met reststromen

In dit project kijken onderzoekers naar de invloed van compost op de bodemkwaliteit. Hiervoor wordt van lokale organische reststromen coöperatief compost gemaakt. Het onderzoek kent twee deelprojecten:

  • Coöperatief composteren met lokale organische reststromen
  • Vijfjarige bodemproef om het effect van compost en insectensubstraat op bodemkwaliteit te meten

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Over de voortgang van deze projecten wordt gecommuniceerd via nieuwsbrieven. Aanmelden hiervoor kan bij Mieke van Eerten-Jansen (M.vanEerten@has.nl). 

Andere deelprojecten van Agro As de Peel
Inzicht AgriFood Keten
Landscaping the Food
Overdracht beheer ecologische verbindingszones
Landschapsontwikkeling/Veerkrachtig Landschap


PARTNERS
Gemeenten Uden, Landerd, Boekel, St.-Anthonis, Mill-St.Hubert; ZLTO, HAS Hogeschool, Wageningen UR, Brabantse Milieu Federatie, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en ondernemers uit het gebied.


AGRO AS DE PEELBERICHTEN
2017, kwartaal 4 (online) 


BROCHURES
Agro As de Peel: op zoek naar een nieuwe balans (PDF 2017, 168 p.)
Agro As de Peel: op zoek naar een nieuwe balans - samenvatting (PDF 2017, 20 p.)


De regio Noordoost-Brabant biedt een uitstekende proeftuin voor innovaties op gebied van duurzame voedselproductie. Door de broodnodige transitie in de agrarische sector mogelijk te maken, zijn we in staat om de concurrentiepositie van Noordoost-Brabant te versterken. AgriFood Capital maakt Agro As de Peel mede mogelijk door toegang te bieden tot kapitaal (REAP-subsidie en Streeknetwerken) en door samenwerkende partijen met elkaar te verbinden.

 

    

AGRO AS DE PEEL IN DE MEDIA

'Testplek voor agrarische vernieuwing'.
Brabants Dagblad online, 18 mei 2017.

'Boer wil kartrekker zijn van Agro as de Peel'
Brabants Dagblad online, 8 juli 2017

'Sorghum, goed voor de koeien en goed voor de Brabantse grond'.
Brabants Dagblad online, 15 september 2017

'Boerderij van de toekomst mag landen naast vliegveld Volkel'
Brabants Dagblad online, 20 oktober 2017

Financiering

Nieuwe verbindingen

Projectmanagement

Inspirerend podium

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?