De gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt

Jos van Asten

Programmalijncoördinator Werken van Morgen

'Opleiden voor het onverwachte'

Digitalisering, robotisering en automatisering hebben een grote invloed op de economie en arbeidsmarkt. Vooral voor de industriële sector, die in Noordoost-Brabant sterk vertegenwoordigd is. Banen zullen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. We moeten de bedreigingen onderkennen maar ook de kansen leren benutten.

AgriFood Capital Werkt! ontwikkelt een actieplan om de gevolgen van digitalisering te lijf te gaan. Dit gebeurt naar aanleiding van het onderzoek dat Avans Hogeschool in opdracht van AgriFood Capital verrichtte naar de kansen en gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt in de regio Noordoost-Brabant. Het rapport ‘Opleiden voor het onverwachte’ bevat aanbevelingen en actiepunten voor het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.

Alle partijen zien de toenemende digitalisering als een kans. De zogeheten ‘21st century skills’ vormen de kritische succesfactoren voor de medewerkers van de toekomst. Bedrijfsleven en onderwijs zullen meer in moeten spelen op de groeiende vraag naar IT-basisvaardigheden en hogere opleidingsniveaus. Dit vraagt om een proactieve houding van beide partijen, net als een betere samenwerking binnen en tussen sectoren en een gezamenlijke visie. Daarbij moet ook de overheid betrokken worden. 

In Noordoost-Brabant werken we aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met wendbare werkgevers én werknemers die zich voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Door bedrijven handvatten te geven om in te kunnen spelen op de (verwachte) veranderingen van digitalisering, versterken we de concurrentiepositie van de regio. AgriFood Capital Werkt! maakt dit mede mogelijk door toegang te bieden tot kennis, talent en kapitaal door de samenwerkende partijen met elkaar te verbinden.

Vragen of ideeën voor vervolgacties?
Het digitaliseringsonderzoek van Avans Hogeschool is uitgevoerd vanuit de programmalijn Technologie en Innovatie.van AgriFood Capital Werkt! Ondernemers, docenten en anderen die geïnteresseerd zijn in vervolgacties- en activiteiten of zelf ideeën hebben, kunnen contact opnemen met:

  • Marga Huijbregts: kennismakelaar arbeidsmarkt voor de regio ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint Michielsgestel en Boxtel 06 43 44 92 04, m.huijbregts@agrifoodcapital.nl
  • Henny Knechten: Techniek = Troef en kennismakelaar arbeidsmarkt voor de regio Oss, Meierijstad, Uden en Land van Cuijk 06 14 74 21 44, h.knechten@agrifoodcapital.nl


PARTNERS

Avans Hogeschool

Financiering

Nieuwe samenwerkingen

Projectmanagement

Inspirerend podium

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?