Klimaatbestendige regio

Liesbeth de Theije

Programmamanager Transitie Landbouw

‘Met de kennis van nu kansen van klimaatverandering verzilveren’

De verwachting is dat ons klimaat in 2050 hetzelfde is als nu in de regio Bordeaux: het wordt heter, droger én tegelijkertijd ook natter. Deze klimaatverandering gaat naar verwachting gepaard met wateroverlast en schade aan wegen en gebouwen. Ook heeft het gevolgen voor de landbouw en onze gezondheid. Voorzorgsmaatregelen zijn nodig om op tijd klimaatbestendig te zijn.

In ‘Klimaatbestendige regio’ werken de Noordoost-Brabantse gemeenten en waterschappen samen met de Provincie Noord-Brabant en klimaatexperts uit samen om de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Dat vraagt om aanpassingen van bijvoorbeeld landschapsinrichting, infrastructuur, voedselproductie en verduurzaming van steden. Ook wel ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Dat kan door middel van een integrale gebiedsgerichte aanpak tegen overstromingsgevaar van de Maas (Deltaprogramma) tot aan nieuwe initiatieven voor vergroening van wijken. Leidend in de aanpak is de uitkomst van de klimaatstresstest. Door deze test hebben we goed inzicht in de sterktes en zwaktes maar ook kansen van onze regio. In 2017 wordt op basis hiervan samen met Wageningen University & Research een regionale klimaatstrategie ontwikkeld. 

De regio Noordoost-Brabant beschikt over de kennisinfrastructuur om de klimaatopgave voor de toekomst de baas te kunnen. Klimaatbestendigheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere economische ontwikkeling van de regio. AgriFood Capital maakt dit mede mogelijk door toegang te bieden tot kennis, talent, kapitaal en door belanghebbende partijen met elkaar te verbinden.

Klimaateffectenkaart | klimaatkansenkaart | rapportage resultaten Klimaatstresstest light

Financiering

Nieuwe verbindingen

Projectmanagement

Inspirerend podium

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?