Matchingssite WerkgeversServicePunt Noordoost-Brabant

Vraag en aanbod dichter bij elkaar

Voor een goed ondernemersklimaat en een sterke concurrentiepositie is voldoende geschikt personeel cruciaal. De arbeidsmarkt wordt krapper, werkgevers zoeken veel nieuwe mensen en die zijn niet altijd zomaar gevonden. Voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt is het belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten. Sommige mensen hebben hierbij een duwtje in de rug nodig..

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant ontwikkelde een nieuwe tool om vraag en aanbod in arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant beter op elkaar aan te sluiten: de matchingssite http://www.talentuitnoordoostbrabant.nl. Op deze matchingsite presenteren talenten zich aan werkgevers via een kort filmpje.

Werkgevers kunnen filmpjes van kandidaten bekijken en direct een kennismakingsgesprek aanvragen. Het werkgeverservicepunt opent hiermee vanuit de uitkeringsbestanden een etalage waarin te zien is dat er veel goede mensen in deze bestanden zitten. Het talent en de competenties die deze werkzoekenden hebben, gaan nog vóór recente werkervaring of diploma’s.

De matchingssite moet zorgen voor nog meer matches op werk. En uiteindelijk voor meer inclusieve bedrijven waar plaats is voor iedereen, dus ook voor jongeren, 50-plussers, arbeidsbeperkten, statushouders, werkloze zzp-ers etc. Deze tool kan werkgevers ook helpen om aan de verplichtingen van de zgn. quotumwet te voldoen. Jaarlijks helpt het werkgeversservicepunt circa 11.000 werkzoekenden in de regio Noordoost-Brabant aan een baan.

Werkgevers ServicePunt Noordoost-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van AgriFood Capital Werkt! en is een samenwerkingsverband van de 16 gemeenten in Noordoost-Brabant, UWV, IBN, Weener XL en WSD. Naast de lokale overheid ondersteunen ook de sociale partners VNO-NCW Brabant Zeeland (voorheen BZW), FNV en CNV dit initiatief. 
 

 

Financiering

Nieuwe samenwerkingen

Projectmanagement

Inspirerend podium

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?