Waar werken we aan?

;

Ontdek wat we samen kunnen bereiken

Raak geïnspireerd door onze thema's en projecten.

Smart food systems

Robert Jan Marringa

Projectleider Dutch Agri Food Week | Programmamanager Smart Food Systems, AgriFood Capital
"We willen de beste worden in de voedselsystemen van de toekomst waarin high tech en agrifood hand in hand gaan."

Smart Food Systems
Wij zijn de makers van het voedsel van vandaag en van morgen. In Smart Food Systems werken we aan de duurzame voedselsystemen en -concepten van de toekomst. Dat is hard nodig omdat de wereld verandert. De wereldbevolking blijft stijgen en welvaart neemt toe. Steeds meer mensen trekken naar de stad neemt toe. Het gebruik van big data is inmiddels niet meer weg te denken uit onze dagelijkse leven en werken. Ook zien we veranderingen in aankoop- en eetgedrag van consumenten.

De uitdaging zit in slimme productiemethoden voor (voldoende) voedingsmiddelen die minder ruimte en energie vragen. Met respect voor …

Bekijk dit thema en de projecten
Circulaire agrifood

Circulaire agrifood

"Noordoost-Brabant beschikt over de visie, kennis, infrastructuur en proeflocaties voor een haalbaar en volhoudbaar toekomstperspectief. "

Circulaire agrifood
De agrifood sector in Noordoost-Brabant staat onder druk, zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk. We moeten zuiniger omgaan met de aarde en haar grondstoffen. Minder verspillen en minder vervuilen. In Circulaire AgriFood richten we ons op een economisch haalbaar systeem waarin voedselproducten en -ingrediënten zoveel mogelijk worden hergebruikt. Of veilig terug de natuur in gaan. Dat is nodig als we de groeiende wereldbevolking ook in de toekomst van voedsel willen blijven voorzien. Zonder de biodiversiteit te verliezen.

Noordoost-Brabant beschikt over de visie, kennis, infrastructuur en proeflocaties ('living labs') voor een haalbaar en volhoudbaar toekomstperspectief. Alle ingrediënten die nodig zijn om circulaire …

Bekijk dit thema en de projecten
Voeding & Gezondheid

Daniëlla Corijn

Programmamanager Voeding & Gezondheid,
"We hebben de ambitie om de beste te worden in ‘voeding op maat’. "

Voeding & Gezondheid
Gezondheid en vitaliteit staan centraal in Healthy Food. Een groeiende groep mensen wil, of moet, naar een gezondere leefstijl. Voeding neemt hierin een belangrijke plaats in. Vooral als het gaat om welvaartsaandoeningen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes type. De zorgkosten blijven hierdoor nog steeds stijgen. Gezond ouder worden is dus een belangrijk maatschappelijk en economisch thema.

We hebben de ambitie om de beste te worden in ‘voeding op maat’. We richten ons hierbij vooral op ontwikkeling van gezonde en duurzame producten met minder vet, suiker en/of zout en voeding en leefstijlprogramma’s. Daarnaast werken we aan gezonde …

Bekijk dit thema en de projecten
Ruimtelijke ontwikkeling

Linda IJsseldijk

Contactpersoon Ruimtelijke Ontwikkeling,
"We zetten nog meer in op duurzame verbindingen tussen stad en platteland"

Ruimtelijke ontwikkeling
Om de economische en maatschappelijke uitdagingen in Noordoost-Brabant aan te kunnen gaan, moet ook de fysieke omgeving duurzaam zijn ingericht. In ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ werken overheden, kennisinstellingen en ondernemers samen aan behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit is nodig om de regio aantrekkelijk te houden.

Wat we doen en hoe, is ingegeven door de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2021 in werking. In de aanloop van deze nieuwe wet moeten de provincie en gemeenten een omgevingsvisie opstellen. Vanuit de regio Noordoost-Brabant leveren we hiervoor bouwstenen aan en denken we mee. Dit gebeurt in samenspraak …

Bekijk dit thema en de projecten
Duurzame leefomgeving

Liesbeth de Theije

Programmamanager Transitie Landbouw, AgriFood Capital
"We ontwikkelen proeflocaties waar innovaties kunnen worden ontwikkeld en getest."

Duurzame Leefomgeving
Om de regio Noordoost-Brabant toekomstbestendig te maken, moet onze leefomgeving nog flink veranderen. Binnen het thema Duurzame Leefomgeving slaan overheden, kennisinstellingen en ondernemers de handen ineen om de regio aantrekkelijk te houden om te wonen, werken, studeren en ondernemen. Nu en in de toekomst.

In 2016 heeft Nederland ingestemd met het VN Klimaatakkoord van Parijs. Belangrijke maatregelen die dit akkoord vraagt, zijn het energieneutraal, klimaatbestendig en circulair maken van regio’s en landen. Dit is nodig om opwarming van de aarde te beperken. We investeren in verbetering van de kwaliteit van lucht, water en de bodem en bereiden ons …

Bekijk dit thema en de projecten
Bereikbaarheid en Mobiliteit

Rian Snijder

, AgriFood Capital
"Samen in transitie naar slimme en schone mobiliteit."

Vanuit internationaal perspectief ligt Noordoost-Brabant tussen de Randstad en het Ruhrgebied. Op nationaal niveau is de regio gunstig gelegen tussen de economische concentraties Randstad, Food Valley, Greenport en Brainport. Wil Noordoost-Brabant kunnen excelleren als topregio in agrifood, dan moeten mensen, producten en diensten zich makkelijk in, naar en uit deze gebieden kunnen bewegen. Dat maakt de regio aantrekkelijk om in te wonen, leven en werken. Het versterkt ook de exportpositie van de agrifood sector en andere bedrijvigheid.

In ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’ werken overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen aan duurzame oplossingen voor knelpunten op de weg, water en spoor. Aan betere en …

Bekijk dit thema en de projecten
Werken van Morgen

Jos van Asten

Programmalijncoördinator Werken van Morgen, AgriFood Capital
"Werken van Morgen helpt de concurrentiepositie van werkgevers in Noordoost-Brabant op het wereldtoneel te versterken. "

Werken van morgen
Snelle veranderingen en ontwikkelingen zorgen voor steeds meer schommelingen en verschuivingen in orderportefeuilles van bedrijven. Dit vraagt om veranderende competenties van werknemers. Voor de korte én de langere termijn. Ook zullen technologie, robotisering en ICT grote invloed hebben op toekomstige functies en opleidingen. Er wordt zelfs gesproken over de Vierde Industriële Revolutie. Voor werkgevers is het essentieel om zicht hebben op deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor hun bedrijfsvoering/-strategie en (toekomstig) personeelsbeleid. Ze moeten sneller op eventuele veranderingen kunnen inspelen.

In Werken van Morgen werken we aan een krachtige, regionale arbeidsmarktinfrastructuur in Noordoost-Brabant waarin werkgevers en werknemers …

Bekijk dit thema en de projecten

Henny Ketelaar

Programmalijncoördinator Talent en Loopbaan,
"Mensen die zich blijven ontwikkelen, zijn weerbaar en wendbaar; ze kunnen makkelijker hun weg vinden in een arbeidsmarkt die steeds sneller verandert. "

Talent en loopbaan
Vanuit AgriFoodCapital werken we aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waar werk en mensen elkaar weten te vinden en bij elkaar passen. Een arbeidsmarkt waarop iedereen zijn talenten ontwikkelt en waar die talenten worden benut.

Binnen ‘Talent & Loopbaan’ brengen we leren en werken bij elkaar. We zetten in op een stevige regionale infrastructuur voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in Noordoost-Brabant, zowel voor jongeren als volwassenen. LOB is voor ons het fundament van het onderwijs: jonge mensen toerusten voor hun eigen plek in de wereld en op de arbeidsmarkt. 

Vanuit Talent & Loopbaan werken we primair samen met scholen, …

Bekijk dit thema en de projecten

Inge Willems

Programmalijncoördinator Regionaal Werkbedrijf,
"In Noordoost-Brabant gaan we net een stap verder"

Regionaal Werkbedrijf
In een toekomstbestendige arbeidsmarkt is er plaats voor iedereen. Dus ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn ziek geweest, hebben een handicap of zijn langdurig werkloos. Deze hebben veelal een duwtje in de rug nodig om hen (terug) het arbeidsproces in te krijgen. Wettelijk is bepaald dat werkgevers een aantal van deze specifieke groep in dienst moeten hebben, ook wel baanafspraken genoemd. Om dit goed te organiseren, moet elke arbeidsmarktregio in Nederland een Regionaal Werkbedrijf hebben.

Regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant is een netwerkorganisatie van gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven voor sociale werkvoorziening en UWV. Samen zorgen ze …

Bekijk dit thema en de projecten
VSV kwetsbare jongeren

Liesbeth Endendijk

Programmalijncoördinator Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren, AgriFood Capital
"Voor deze groep zetten we ons in om de kansen op een goede toekomst in Noordoost-Brabant te vergroten. "

VSV Kwetsbare jongeren
Met een startkwalificatie hebben jongeren twee keer zoveel kans op een baan. Het behalen van een startkwalificatie is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor jongeren met gedragsmoeilijkheden of speciale leerbehoeften. Een startkwalificatie is een diploma van MBO2 of hoger, havo of VWO. Jongeren die zonder startkwalificatie het reguliere onderwijs verlaten zijn voortijdig schoolverlaters. Voor jongeren zonder startkwalificatie zetten we ons in om de kansen op een goede toekomst in Noordoost-Brabant te vergroten door hen goed te laten landen in de maatschappij. Hierbij helpt het afmaken van een school en daarna het maken van een passende vervolg …

Bekijk dit thema en de projecten
Transitie Landbouw

Liesbeth de Theije

Programmamanager Transitie Landbouw, AgriFood Capital
"We hebben de ambitie om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot koploperregio op het gebied van vernieuwende en moderne landbouwsystemen."

Landbouw is een economisch belangrijke sector voor Noordoost-Brabant. De sector brengt voedsel, werk en welvaart. De keerzijde is toenemende maatschappelijke weerstand en zorg over gezondheid, voor mens, dier en omgeving. In ‘Transitie Landbouw’ geven overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen uitvoering aan de omschakeling naar een omgevingsvriendelijk, circulair landbouwsysteem.

We hebben de ambitie om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot koploperregio op het gebied van vernieuwende en moderne landbouwsystemen. Gezond voor mens, dier en omgeving. Onze regio beschikt over alle benodigde kennis, kunde en infrastructuur. Samen werken we aan duurzame mestverwerking. En maken we emissiearme productie mogelijk. De transitie van de landbouwsector vraagt om innovatieve bedrijfsconcepten. Dankzij …

Bekijk dit thema en de projecten
Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?