Transitie Landbouw

Liesbeth de Theije

Programmamanager Transitie Landbouw

Transitie Landbouw

We hebben de ambitie om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot koploperregio op het gebied van vernieuwende en moderne landbouwsystemen.

Landbouw is een economisch belangrijke sector voor Noordoost-Brabant. De sector brengt voedsel, werk en welvaart. De keerzijde is toenemende maatschappelijke weerstand en zorg over gezondheid, voor mens, dier en omgeving. In ‘Transitie Landbouw’ geven overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen uitvoering aan de omschakeling naar een omgevingsvriendelijk, circulair landbouwsysteem.

We hebben de ambitie om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot koploperregio op het gebied van vernieuwende en moderne landbouwsystemen. Gezond voor mens, dier en omgeving. Onze regio beschikt over alle benodigde kennis, kunde en infrastructuur. Samen werken we aan duurzame mestverwerking. En maken we emissiearme productie mogelijk. De transitie van de landbouwsector vraagt om innovatieve bedrijfsconcepten. Dankzij de living labs in de regio kunnen nieuwe, innovatieve concepten worden ontwikkeld en getest, zoals in onze proeftuin agro as de peel.
Ook zoeken we oplossingen voor de toenemende leegstand van boerenbedrijven. We ondersteunen actief hergebruik, sloop of transformatie van deze ‘vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen’ (VAB’s). Door zorgvuldig en met het landelijk gebied om te gaan, maken we de leefomgeving veerkrachtiger, vanuit maatschappelijk, economisch én ecologisch perspectief .

Idee voor een project of meer informatie, neem dan contact op met Liesbeth de Theije

Projecten

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?