VSV kwetsbare jongeren

Liesbeth Endendijk

Programmalijncoördinator Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren

VSV kwetsbare jongeren

Voor deze groep zetten we ons in om de kansen op een goede toekomst in Noordoost-Brabant te vergroten.

VSV Kwetsbare jongeren
Met een startkwalificatie hebben jongeren twee keer zoveel kans op een baan. Het behalen van een startkwalificatie is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor jongeren met gedragsmoeilijkheden of speciale leerbehoeften. Een startkwalificatie is een diploma van MBO2 of hoger, havo of VWO. Jongeren die zonder startkwalificatie het reguliere onderwijs verlaten zijn voortijdig schoolverlaters. Voor jongeren zonder startkwalificatie zetten we ons in om de kansen op een goede toekomst in Noordoost-Brabant te vergroten door hen goed te laten landen in de maatschappij. Hierbij helpt het afmaken van een school en daarna het maken van een passende vervolg stap of een leuke (duurzame) baan. 

In de programmalijn Voortijdig Schoolverlaten & Kwetsbare jongeren willen we zoveel mogelijk jongeren in Noordoost-Brabant een goede start op de arbeidsmarkt geven. Dit doen we door goede afspraken te maken tussen onderwijsinstellingen én tussen onderwijs en gemeenten op het gebied van overstappen tussen onderwijsinstellingen, inzet op instrumenten voor jongeren die tijdelijk geen regulier onderwijs kunnen volgen, voldoende stage- en leerwerkplekken voor jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen én afspraken te maken over extra ondersteuning voor jongeren die het nodig hebben, wanneer zij het onderwijs verlaten en de arbeidsmarkt betreden. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen heeft onze regio al enkele jaren op rij een daling in het aantal voortijdige schoolverlaters en behoren we landelijk tot de top regio’s. Voortijdig Schoolverlaten & Kwetsbare jongeren is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, UWV en gemeenten.

Benieuwd naar de projecten? Kijk ook eens naar www.vooralsamenverantwoordelijk.nl.
Idee voor een project of meer informatie? Neem contact op met Liesbeth Endendijk

Projecten

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?