Bouw mee aan de regio

Samenwerken aan een goed woon-, werk- en leefklimaat

Samen met de betrokken gemeenten en waterschappen staan we voor de realisatie van economische groei en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Daarom investeren we in mensen. In grond. In gebouwen. In het wegen- en waternetwerk.
We werken aan een veerkrachtige regio die klimaatbestendig is, schoon en gezond. Waar het goed wonen, werken, studeren en verblijven is. Nu en in de toekomst. Dat betekent extra aandacht voor ondernemerslandschap, onderwijsvoorzieningen, wonen, werklocaties,  vervoer, ruimtelijke inrichting en economische ontwikkeling. 

Duurzaam

Een belangrijke opgave van de regio Noordoost-Brabant is het vormgeven van de transitie in agrifood. Door de transitie van de agrifood sector te ondersteunen, maken we onze leefomgeving veerkrachtiger. Een tweede opgave is om samen met andere partners aan de ontwikkeling van een overall-perspectief op het gebied van duurzame energie en klimaatbestendigheid te werken. Dit is een must voor de economie, omgeving en bedrijvigheid van de toekomst. Een andere opgave is de regionale aanpak van natuur en landschap en gericht op de versterking en instandhouding van de karakteristieke natuur en het landschap van Noordoost-Brabant. Dit bereiken we onder meer door de uitwerking van elf Gebiedsopgaven in Noordoost Brabant. 

Economie

Voor ondernemers die in Noordoost-Brabant de regio gevestigd zijn én voor nieuwkomers zorgen we voor goed vestigingsklimaat. Hieraan werken we samen met de provincie Noord-Brabant. Arbeidsmarkt en onderwijs vormen hier belangrijke onderdelen van. We pakken leegstand aan en verduurzamen bedrijventerreinen. We willen vernieuwers en aanpakkers in agrifood een goede thuisbasis bieden. Door economische hotspots in de regio met elkaar te verbinden, bouwen we aan vernieuwend systeem van (open) innovatie. En geven we de economie van de regio een sterke impuls.

Ruimte

Om de economische en maatschappelijke uitdagingen in Noordoost-Brabant de baas te kunnen, moet ook de fysieke omgeving duurzaam zijn ingericht. Dat betekent werk aan de winkel waar het om de kwaliteit van de beschikbare ruimte gaat. Die moet gezond, veilig en duurzaam zijn. We werken bijvoorbeeld aan duurzame verbindingen tussen stad en platteland. Aan grond en gebouwen. Voor een topregio is een goede infrastructuur een must. Voor ondernemers, inwoners en bezoekers.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

De regio Noordoost-Brabant bruist. Vele ondernemers, studenten, inwoners en bezoekers verplaatsen zich dagelijks over de weg, water en spoor. Binnen maar ook van of naar de regio. Met eigen vervoer of openbaar vervoer. Met schepen, vrachtwagens, bussen of gewoon op de fiets. Door het wegen- en waternetwerk te verbeteren, zijn we nóg beter bereikbaar. En kunnen we samen verder bouwen aan een sterke regio.  

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?