Werken en leren

Flexibel, talentvol, inclusief

Onze doelstellingen zijn helder. Een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin alle talent wordt benut. Met plaats voor iedereen in een economisch sterke regio met voldoende werkgelegenheid. Voor flexibele werkgevers en goed geschoolde werknemers. Dit is cruciaal voor de toekomst van Noordoost-Brabant. De arbeidsmarkt is immers de motor van de regionale economie.

De huidige arbeidsmarkt is flink in beweging. Vooral de toenemende robotisering en digitalisering hebben een grote impact op de banen van vandaag en morgen. Er ontstaan nieuwe markten en businessmodellen. Banen verdwijnen en nieuwe beroepen komen op. Beroepen die we nu nog niet kennen en die andere vaardigheden vragen. Ook trekt de economie weer aan.

Vraag en aanbod beter in balans


De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Hierdoor sluiten en aanbod steeds moeilijker op elkaar aan. In agrifood en in andere sectoren in onze regio. Willen we de regionale economie verder versterken dan moeten werkgevers, werknemers en werkzoekenden flexibel kunnen inspelen op al deze veranderingen. Zodat vraag en aanbot beter met elkaar in balans komen.

Keep on learning


Om dit te realiseren werken bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, de vakbonden en het UWV samen in AgriFood Capital Werkt! met als doel: een leven lang leren voor alle talenten in Noordoost-Brabant. Om flexibel, talentvol en inclusief te zijn en te blijven. 'Keep on Learning' is het motto van de beweging in Noordoost-Brabant van werkgevers en werknemers die zich blijven ontwikkelen. Alleen zo maken we de arbeidsmarkt in onze regio toekomstbestendig. 

 

Waar zetten we op in?

De komende jaren zetten we vooral in op strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid van werknemers in bedrijven. In het onderwijs staan 21e-eeuwse vaardigheden, loopbaanoriëntatie en een goede aansluiting met de praktijk centraal. We faciliteren loopbaanontwikkeling, scholing en werk voor werknemers en werkzoekenden. En voor kwetsbare jongeren en andere mensen voor wie het lastig is om een plekje op de arbeidsmarkt te vinden, ontwikkelen we speciale programma’s. Zo werken we samen aan een economisch sterke regio. Waar plaats is voor iedereen en waar alle talenten worden benut.

De uitgangspunten van AgriFood Capital Werkt!


In 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood met een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Waar organisaties flexibel inspelen op ontwikkelingen en medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan. Iedereen die wil en kan werken, krijgt én benut volop kansen om zich verder te ontwikkelen. Een regio waar werkgevers graag blijven en die nieuwe werkgevers aantrekt. Goed opgeleide werknemers staan klaar staan om aan de slag te gaan. Dat is waar werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden, werknemersorganisaties en andere partners zich in AgriFood Capital Werkt! voor inzetten. Samen werken we aan een dynamische en vooral wendbare arbeidsmarktregio.

Leer meer over AgriFood Capital Werkt!

De juiste oplossingen voor werkgevers


Om werkgevers in de regio te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering en personeelsbeleid hebben we verschillende programma's en tools ontwikkeld.

Strategische personeelsplanning (SPP): beter wendbaar
SPP stelt bedrijven en organisaties in staat om hun strategische koers te koppelen aan hun personeelsbeleid. Dit maakt werkgevers wendbaarder omdat ze beter kunnen inspelen op veranderingen op de (arbeids)markt. AgriFood Capital Werkt! helpt bij de invoering van SPP via (gratis) workshops en trainingen. Met een speciale toolbox kunnen bedrijven er zelf mee aan de slag. Kijk op www.strategischepersoneelsplanning-nob.nl.
Meer info: Jos van Asten j.vanasten@agrifoodcapital.nl

Digitalisering van de arbeidsmarkt: kansen en uitdagingen
Toenemende digitalisering, robotisering en automatisering hebben een grote invloed op de economie en arbeidsmarkt. De gevolgen zijn vooral groot voor de maakindustrie waar Noordoost-Brabant om bekend staat. AgriFood Capital Werkt! ontwikkelt een regionaal actieplan om hier zo goed mogelijk in te spelen. De basis hiervoor is het rapport ‘Opleiden voor het onverwachte’ met aanbevelingen en actiepunten voor het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.
Meer info: Jos van Asten j.vanasten@agrifoodcapital.nl
 

Reshoring tool: keuze bij productielocaties
Produceren in het buitenland of toch in Nederland? Om bedrijven in Noordoost-Brabant te helpen met deze keuze, stelt AgriFood Capital een handige tool gratis beschikbaar: de Reshoring Tool. Deze webtool geeft bedrijven een vergelijkend overzicht van de kosten en baten van reshoring en productie in het buitenland. Ondernemers kunnen een voucher aanvragen via www.reshoringtool.nl.
Meer info: Fridthjof Leerdam f.leerdam@agrifoodcapital.nl
 

Talentencafés: succesvolle start
Het Talentencafé is een uniek programma in Noordoost Brabant ontwikkeld door AgriFood Capital Werkt!, VNO-NCW en JAM.  Het biedt de mogelijkheid voor studenten en starters om zich te verder te ontwikkelen, te profileren en potentiele werkgevers te ontmoeten. Ondernemers maken kennis met misschien wel toekomstige medewerkers. In de regio worden diverse talentencafés georganiseerd. Kijk op www.jongerenarbeidsmarkt.nl/nl/talentencafe
Meer info: Jos van Asten j.vanasten@agrifoodcapital.nl
 

Arbeidsmarktdashboard: zicht op de arbeidsmarkt
Het Arbeidsmarktdashboard geeft direct inzicht in de actuele arbeidsmarktsituatie in diverse regio’s. De tool is ontwikkeld om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Behalve voor werkgevers, is de tool ook bestemd voor provincies, regio’s en gemeenten. Kijk op www.arbeidsmarktdashboard.nl.
Meer info: Veronique Schareborg v.scharenborg@agrifoodcapital.nl

Regionaal Sectorplan Noordoost-Brabant: meer kans op werk
Het aantal vacatures in de regio blijft stijgen. Dit geldt echter niet voor alle sectoren, in sommige sectoren zullen er zelfs banen verdwijnen. Om werkgevers en werknemers te stimuleren om te bewegen naar ander werk, lanceerde AgriFood Capital Werkt! het regionaal sectorplan. Werkenden en werkzoekenden kunnen met (financiële) hulp de stap zetten naar een andere baan. In dezelfde sector of in andere, meer kansrijke sector zoals techniek, zorg en ICT. Kijk op www.sectorplan-nob.nl.
Meer info: René Toemen r.toemen@onsbrabantnet.nl

Expatcenter: sneller ‘thuis’
Het Holland Expat Center South (HECS) is een one-stop-shop voor expats en hun werkgevers. Hier kunnen bedrijven terecht die buitenlandse werknemers willen helpen om (sneller) in te stromen in Noordoost-Brabant. HECS biedt hulp bij o.a. formaliteiten zoals belastingen, verzekeringen en huisvesting. Maar ook bij internationale opleidingen, netwerkmogelijkheden, taalcursussen en vrijetijdsbesteding. Kijk op www.hollandexpatcenter.com.
Meer info: Fridthjof Leerdam f.leerdam@agrifoodcapital.nl.

Hebben we u overtuigd?

AgriFood Capital staat voor inspireren, verbinden, ontwikkelen en groeien. We zijn allemaal spelers – groot en klein - op dezelfde markt en moeten onze krachten bundelen om verder te komen. De ambitie om een sterke bedrijvigheid en een goed vestigingsklimaat te realiseren. delen we graag met ondernemers.en studenten met goede ideeën.

Doet u mee?
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Blijf op de hoogte.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?