Werken en leren

Flexibel, talentvol, inclusief

Onze doelstellingen zijn helder. Een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin alle talent wordt benut. Met plaats voor iedereen in een economisch sterke regio met voldoende werkgelegenheid. Voor flexibele werkgevers en goed geschoolde werknemers. Dit is cruciaal voor de toekomst van Noordoost-Brabant. De arbeidsmarkt is immers de motor van de regionale economie.

De huidige arbeidsmarkt is flink in beweging. Vooral de toenemende robotisering en digitalisering hebben een grote impact op de banen van vandaag en morgen. Er ontstaan nieuwe markten en businessmodellen. Banen verdwijnen en nieuwe beroepen komen op. Beroepen die we nu nog niet kennen en die andere vaardigheden vragen. Ook trekt de economie weer aan.

Vraag en aanbod beter in balans


De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Hierdoor sluiten en aanbod steeds moeilijker op elkaar aan. In agrifood en in andere sectoren in onze regio. Willen we de regionale economie verder versterken dan moeten werkgevers, werknemers en werkzoekenden flexibel kunnen inspelen op al deze veranderingen. Zodat vraag en aanbot beter met elkaar in balans komen.

Keep on learning


Om dit te realiseren werken bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, de vakbonden en het UWV samen in AgriFood Capital Werkt! met als doel: een leven lang leren voor alle talenten in Noordoost-Brabant. Om flexibel, talentvol en inclusief te zijn en te blijven. 'Keep on Learning' is het motto van de beweging in Noordoost-Brabant van werkgevers en werknemers die zich blijven ontwikkelen. Alleen zo maken we de arbeidsmarkt in onze regio toekomstbestendig. 

Ga voor meer informatie naar www.keeponlearning.nl


Waar zetten we op in?

De komende jaren zetten we vooral in op strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid van werknemers in bedrijven. In het onderwijs staan 21e-eeuwse vaardigheden, loopbaanoriëntatie en een goede aansluiting met de praktijk centraal. We faciliteren loopbaanontwikkeling, scholing en werk voor werknemers en werkzoekenden. En voor kwetsbare jongeren en andere mensen voor wie het lastig is om een plekje op de arbeidsmarkt te vinden, ontwikkelen we speciale programma’s. Zo werken we samen aan een economisch sterke regio. Waar plaats is voor iedereen en waar alle talenten worden benut.

De uitgangspunten van AgriFood Capital Werkt!


In 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood met een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Waar organisaties flexibel inspelen op ontwikkelingen en medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan. Iedereen die wil en kan werken, krijgt én benut volop kansen om zich verder te ontwikkelen. Een regio waar werkgevers graag blijven en die nieuwe werkgevers aantrekt. Goed opgeleide werknemers staan klaar staan om aan de slag te gaan. Dat is waar werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden, werknemersorganisaties en andere partners zich in AgriFood Capital Werkt! voor inzetten. Samen werken we aan een dynamische en vooral wendbare arbeidsmarktregio.

Leer meer over AgriFood Capital Werkt!

Hebben we u overtuigd?

AgriFood Capital staat voor inspireren, verbinden, ontwikkelen en groeien. We zijn allemaal spelers – groot en klein - op dezelfde markt en moeten onze krachten bundelen om verder te komen. De ambitie om een sterke bedrijvigheid en een goed vestigingsklimaat te realiseren. delen we graag met ondernemers.en studenten met goede ideeën.

Doet u mee?

De juiste oplossingen voor werkgevers

SPP

Met SPP ofwel Strategische PersoneelsPlanning koppelen bedrijven en organisaties hun strategische koers aan hun personeelsbeleid. Dit maakt werkgevers wendbaarder omdat ze beter kunnen inspelen op veranderingen op de (arbeids)markt. AgriFood Capital Werkt! helpt bij de invoering van SPP via gratis workshops, trainingen en een speciale toolbox. Meer info: j.vanasten@agrifoodcapital.nl.

SPP

Reshoring tool

Produceren in het buitenland of toch in Nederland? Om bedrijven in Noordoost-Brabant te helpen met deze keuze, stelt AgriFood Capital een handige tool gratis (via een voucher) beschikbaar: de Reshoring Tool. Deze webtool geeft bedrijven een vergelijkend overzicht van de kosten en baten van reshoring en productie in het buitenland. Meer info: f.leerdam@agrifoodcapital.nl.

Reshoring tool

Talentencafés

Het Talentencafé is een uniek programma in Noordoost-Brabant van AgriFood Capital Werkt!, VNO-NCW en JAM.
Het programma helpt studenten en starters om zich verder te ontwikkelen, te profileren en potentiele werkgevers te ontmoeten. Andersom maken ondernemers kennis met misschien wel toekomstige medewerkers. Meer info: j.vanasten@agrifoodcapital.nl.

Talentencafés

Arbeidsmarktdashboard

Het Arbeidsmarktdashboard geeft direct inzicht in de actuele arbeidsmarktsituatie in diverse regio’s.
De tool is ontwikkeld i.s.m. Brainport Network en bedoeld om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Behalve voor werkgevers, is de tool ook bestemd voor provincies, regio’s en gemeenten. Meer info: v.scharenborg@agrifoodcapital.nl.

Arbeidsmarktdashboard

Expatcenter

Het Holland Expat Center South (HECS) is een one-stop-shop voor expats en hun werkgevers. Hier kunnen bedrijven terecht die buitenlandse werknemers willen helpen om (sneller) in te stromen in Noordoost-Brabant. HECS biedt hulp bij o.a. belastingen, huisvesting, internationale opleidingen, taalcursussen en vrijetijdsbesteding. Meer info:  f.leerdam@agrifoodcapital.nl.

Holland Expat Center
Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief maximaal 1x per week te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?