Pioniersbijeenkomst Agroproeftuin de Peel - 11 oktober

Pioniersbijeenkomst AgroProeftuin de Peel

Zoals elk jaar, vindt ook dit jaar de Pioniersbijeenbijeenkomst van AgroProeftuin de Peel plaats tijdens Dutch Food Week.

Pioniers in kringlooplandbouw wisselen daar hun nieuwste kennis en ervaringen met elkaar uit. Ook komen nieuwe ontwikkelingen rond de Proeftuin en de opbrengsten van alle lopende proeven aan bod. We sluiten af met een vraaggesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het Uitvoeringsprogramma Visie Kringlooplandbouw en experimenteerruimte.

 

Programma

Ga voor meer informatie over het programma naar de website van AgroProeftuin de Peel.

 

Aanmelden

Bent u een vernieuwer in agrifood en geinteresseerd in deelname? Aanmelden kan eenvoudig via deze link.