Vactures

Communicatieadviseur/contentmaker AgroProeftuin de Peel

8 uur per week (m/v)


In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan een duurzame, toekomstgerichte agrarische productie. Wij stimuleren kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. AgroProeftuin de Peel is het fieldlab voor agrarische vernieuwing in Noordoost-Brabant. Hier werken bedrijven - groot en klein, binnen en buiten de landbouw - samen met kennisinstellingen en overheden aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Meer informatie over de proeftuin vind je op www.agroproeftuindepeel.nl.

Naar een volgende fase
Mede dankzij de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland gaat AgroProeftuin de Peel de komende jaren verder groeien. We zoeken een communicatieadviseur die deze uitbreiding gaat ondersteunen. In opdracht van het kernteam ben je verantwoordelijk voor de communicatie.

De functie is voor 8 uur per week voor de looptijd van 1 jaar, startend in mei 2021, met de mogelijkheid tot verlenging tot eind 2023. Je werkt deels vanuit huis en deels vanuit ons kantoor in ’s-Hertogenbosch. 

Werkzaamheden
Voor deze nieuwe fase moet de communicatie-aanpak worden doorontwikkeld en geïntensiveerd, bestaande uit:

 • het proactief adviseren en ondersteunen van het programmamanagement vanuit communicatie-optiek;

 • het actief aandragend en uitvoerend communiceren met agrarische ondernemers en andere stakeholders over de activiteiten en resultaten van AgroProeftuin de Peel via (vak)media, website, nieuwsbrief en sociale media;

 • het daarvoor ontwikkelen van content in de vorm van onder meer teksten, blogs en video’s.

We zoeken een enthousiaste en betrokken communicatieadviseur die:

 • belangstelling heeft voor de trends en ontwikkelingen in agri en innovatie;

 • kan schakelen met zowel het AgroProeftuin de Peel kernteam, AgriFood Capital en projectleiders, ondernemers en experts van projecten binnen AgroProeftuin de Peel en zich daarbij als een spin in het web voelt;

 • inhoudelijk kan schrijven en zelfstandig andere content kan produceren op een voor de agrarisch ondernemer aansprekende wijze;

 • mogelijkheden ziet om media te activeren, onze kennis uit te dragen tijdens evenementen georganiseerd door anderen en nieuwe manieren van kennisuitwisseling – en verspreiding opzoekt;

 • bewezen ervaring heeft met het agri-domein en gevoel heeft voor publiek/private samenwerkingen.

Offerte
De opdracht wordt uitgevoerd vanuit een (eigen) onderneming voor gemiddeld 8 uur per week (op basis van 42 werkweken per jaar). Flexibel in te vullen. De daadwerkelijke gevraagde inzet is afhankelijk van de actuele behoefte. Wij vragen een offerte op basis van een vast uurtarief.

Selectie
Wij nodigen meerdere partijen uit om een offerte in te dienen. De offerte zal worden beoordeeld op:

 • Aansluiting op de vraag

 • Expertise

 • Relevante ervaring en prestaties

 • Verhouding prijs-kwaliteit.

Op donderdag 29 april zullen de gesprekken plaatsvinden met een beperkt aantal kandidaten.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met Celine van Soest, programma-coördinator AgroProeftuin de Peel, c.vansoest@agrifoodcapital.nl, 06-82141606.

De offerte en motivatie dien je uiterlijk 21 april 2021 digitaal aan te leveren via secretariaat@agrifoodcapital.nl.

Acquisite naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.