Alternate Text

Wie zijn wij

Wij zijn de makers van het voedsel
van vandaag en morgen

Wat doen we? In Noordoost-Brabant geven we vorm aan de voedselketens van vandaag en morgen: van boer tot bord. In slimme systemen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Dít is het moment om voedsel te maken op een manier die heel precies, circulair en waardevol is en verbonden met mens en maatschappij. 

Hoe we dat doen? We bouwen een sterk ecosysteem door de energie van boeren en voedselverwerkers te koppelen aan die van slimme technologie-ontwikkelaars, leergierige onderzoekers en logistieke experts. Voedselveranderaars krijgen alle ruimte om hun talenten, ideeën en bedrijven te (door)ontwikkelen. Durvers, dromers en doeners. Jonge starters leren van ervaren ondernemers en andersom. Samen vinden we nieuwe manieren om voedsel te produceren.

Waarom? Omdat we geloven dat de manier waarop we vandaag voedsel maken én eten het verschil maakt in de toekomst. Dat wat er morgen op ons bord ligt, bijdraagt aan een betere wereld. 

Strategische Agenda 2030

De manier waarop we voedsel maken én eten, moet beter en duurzamer. Onze strategische agenda is een uitnodiging en oproep aan ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties om samen werk te maken van de toekomst van ons voedsel. Samenwerken vraagt om over je eigen grenzen heen durven kijken, verbindingen maken, en om nieuwsgierig en innovatief willen zijn. Dat doen we. In AgriFood Capital.

Organisatie en rollen


Stichting AgriFood Capital
Dit is de samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die de koers uitzet voor een excellent ecosysteem in Noordoost-Brabant om de voedselsketens van de toekomst te ontwikkelen. De Stichting fungeert als platform voor de regionale ambitie om koploperregio in de slimste en duurzaamste voedselketens te zijn. De Stichting bepaalt de strategie van AgriFood Capital BV.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die in AgriFood Capital samenwerken.
 
AgriFood Capital BV
Dit is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting AgriFood Capital. AgriFood Capital BV helpt vernieuwers die werk maken van de voedselsystemen van de toekomst. De rollen variëren van netwerkbouwer, matchmaker en programmamaker tot projectontwikkelaar en verteller.  

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van de koers van AgriFood Capital BV en de bijbehorende bedrijfsvoering.

Naar samenstelling bestuur en Raad van commissarissen

Innoveren doe je samen

AgriFood Capital opereert in een sterk en fijn netwerk van voedselmakers en -veranderaars uit binnen- en buitenland. Want innoveren om de slimste en duurzaamste voedselketens te ontwikkelen, dat lukt alleen door samen te werken. Wij zijn daarom actief in diverse samenwerkingsverbanden en werken in programma's en projecten samen met veel verschillende partijen.