Privacyverklaring


Algemeen
Jouw privacy is voor AgriFood Capital van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die je met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Heb je hier vragen over, dan kun je contact met ons opnemen via communicatie@agrifoodcapital.nl.

Nieuwsbrief
Je kunt je via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuws, tips en informatie over onze diensten en diensten van onze deelnemende partners. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Jouw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement weer opzegt.

Evenementen
AgriFood Capital organiseert regelmatig evenementen. Je kunt je voor een evenement aanmelden via een aanmeldlink die wij daarvoor tijdelijk op onze website plaatsen. Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AgriFood Capital maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Soorten cookies
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Externe links
Op onze website treft je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Wij hebben hier geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Social Media
Berichten op de website van AgriFood Capital kun je delen via de social media buttons op de website. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij vooraf jouw toestemming middels een cookiebanner. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je hier de privacyverklaringen van Twitter, Facebook, LinkedIn en Vimeo inzien.

Delen van persoonsgegevens met derden
AgriFood Capital verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AgriFood Capital blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
AgriFood Capital neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiligen van persoonsgegevens
AgriFood Capital neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via communicatie@agrifoodcapital.nl.  

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AgriFood Capital en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar communicatie@agrifoodcapital.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van jouw rechten, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact lees je hoe je dit moet doen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Contact
Hebt je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met ons via communicatie@agrifoodcapital.nl.

 

AgriFood Capital BV, 26 januari 2020