Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

Uw privacy is voor AgriFood Capital van groot belang.  Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen via communicatie@agrifoodcapital.nl.

Contactformulier
Indien u contact met ons wilt opnemen, dan kunt u  dat doen met het contactformulier op onze contactpagina. Wij vragen uw naam, naam van uw bedrijf of instelling, e-mailadres en telefoonnummer. In het open veld kunt u uw bericht opnemen of een vraag stellen. Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Deelnemen aan AgriFood Capital
AgriFood Capital is altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die deel willen nemen aan ons platform. Informatie hierover kunt u opvragen via agrifoodcapital/deelnemen. Wij vragen daarvoor uw voor- en achternaam, naam bedrijf of instelling, e-mailadres, telefoonnummer en of u een ondernemer/ werkzaam bij een instelling/ werkzaam bij een gemeente bent. U kunt vervolgens aangeven welke informatie u wilt opvragen middels een keuzemenu. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen en u van de gevraagde informatie te voorzien. Uw gegevens bewaren wij zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Nominatie werkgever ‘Keep on Learning’
U kunt via onze website een werkgever in de regio Noordoost Brabant nomineren als deze werkgever actief bezig is om medewerkers te ondersteunen bij ‘een leven lang leren’. De werkgever kan in aanmerking komen voor een estafettestokje Keep on Learning. Voor de nominatie vragen wij de volgende gegevens: uw naam en e-mailadres, naam van de werkgever en de reden waarom u deze werkgever wilt nomineren. U ontvangt een kopie van de nominatie per e-mail. Wij gebruiken deze informatie om de meest geschikte werkgever(s) te selecteren. Wij gebruiken de door u opgegeven informatie alleen voor dit doel. Uw gegevens worden bewaard totdat uw voorstel voor de nominatie voor Keep on Learning is beoordeeld.  

Nieuwsbrief
U kunt zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze diensten en diensten van onze deelnemende partners. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement weer opzegt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AgriFood Capital gebruikt alleen functionele en analytische cookies, zoals van Google Analytics, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het privacybeleid van Google Analytics vindt u hier.

Social Media
Berichten op de website van AgriFood Capital kunt u delen via de social media buttons op de website. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij vooraf uw toestemming middels een cookiebanner. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt  u hier de privacyverklaringen van Twitter, Facebook, LinkedIn en Vimeo inzien.

Delen van persoonsgegevens met derden
AgriFood Capital verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AgriFood Capital blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
AgriFood Capital neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AgriFood Capital neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met communicatie@agrifoodcapital.nl.  

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AgriFood Capital en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@agrifoodcapital.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact leest u hoe u dit moet doen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Contact
Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via communicatie@agrifoodcapital.nl.

 

Stichting AgriFood Capital,  22 mei 2018

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?