Peter Klosse is eigenaar van de Academie voor Gastronomie, lector aan de Hotel Management School Maastricht, veelgevraagd spreker en auteur.

Hij is in zijn carrière vooral op zoek naar de wortels van de gastronomie. Hij publiceerde meer dan vijftien boeken, voornamelijk over gastronomie en wild en paddenstoelen. Klosse schreef ook een culi-thriller: Een Uitgekookte Zaak, om zijn kritische kijk op en zorg over het hedendaagse voedselsysteem te delen. In 2004 promoveerde Klosse aan de Universiteit van Maastricht aan de faculteit Gezondheidswetenschappen. Sindsdien staat hij bekend als ‘smaakprofessor’. Sinds 2011 is hij  lector, eerst in Leeuwarden en nu in Maastricht bij de Hotel Management School Maastricht. Als jurylid van Food100 beslist hij mee over de samenstelling van de lijst waarin 100 voedselveranderaars een podium krijgen. Wat, hoe en waarom? We vroegen het aan Peter Klosse.

 

Dit jaar wordt voor de derde keer de Food100 georganiseerd tijdens de Dutch Food Week. Jij bent een van de juryleden. Kun je iets meer vertellen over Food100? 

De Food100 is een lijst van 100 voedselveranderaars in ons land. Belangrijke mensen dus. De opzet van deze lijst is bijzonder, hij is namelijk verdeeld in 2 lijsten van 50. Namelijk 50 mensen onder de 30 jaar en 50 mensen boven de 30 jaar. Stuk voor stuk mensen die iets betekenen, en die nieuwe initiatieven hebben die de voedselwereld in beweging brengen en houden. De bedoeling is dat de 2 groepen elkaar leren kennen en dat op die manier de jongeren de kans hebben te profiteren van de kennis van de ouderen en zo hun transitie te versnellen. Mooie opzet. Derde editie. Elke jaar leren we bij, en stellen we bij.

 

Voor wie is de Food100 bedoeld? 

We zoeken de durvers, doeners, dromers. Mensen die risico durven nemen en een verschil willen maken op het gebied van ons voedsel, over de hele breedte van de focus. Dit jaar letten we extra op  boeren, wetenschappers en mensen met plannen die iets bijdragen aan onze gezondheid. We willen een evenwichtige lijst vol diversiteit. 

 

Hoe komen jullie tot de selectie van deze 100 voedselveranderaars? 

Iedereen kan zich aanmelden of voorgedragen worden. Daar komt een groslijst uit voort. Dan komt de jury bij elkaar en geven ieder apart punten aan elke kandidaat. Degene met de meeste punten komen op de lijst. Zo komt de uiteindelijke lijst tot stand. 

 

Wat is de meest positieve foodtrend die jij ziet op dit moment?

De bewustwording van de noodzaak van de voedseltransitie wordt steeds groter. Er was een tijd dat je dat moest uitleggen, maar dat is nu wel doorgedrongen. Er zijn heel veel initiatieven die gaan over meer biologisch, betere landbouw. Veel mensen zijn bezig om mensen te helpen met het maken van die andere keuze. Maar… uitleggen is nog niet hetzelfde als veranderen. Niet meer toestand beschrijven, maar gewoon doen: van de toestand naar de doe-stand. Van die doeners zie je er steeds meer, vooral in de jonge generatie. Onze toekomst. Daar ben ik heel blij mee. 

 

Welke trend of beweging baart jou zorgen? 

Ik ben positief ingesteld en heb eigenlijk weinig zorgen. Maar toch.. het is wel zorgelijk dat er nog steeds een grote economische macht is die de veranderingen tegenhoudt. De economische belangen zijn oppermachtig. Dit is niet zomaar opgelost. Bij bedrijven gaat het om geld. Die zijn niet zomaar bereid om de transitie te maken. De echte zorg is dat de bedrijven marketingpraktijken hanteren die mensen verleiden tot het maken van verkeerde keuzes. Manipulatie en valse voorlichting gebeurt gewoon.. Overheid verzaakt hierbij zijn zorgplicht, zou veel meer stelling moeten nemen. We hebben er belang bij dat mensen goed eten. Dat zou ondersteund moeten worden met subsidies voor dingen die gezond en duurzaam zijn. Ik vind echt dat ze hun actieve rol als landinrichter terug moeten claimen en dat niet overlaten aan de markt. Wanneer komt er een overheid die op mondiaal niveau aan de touwtjes gaan trekken? 

 

Welke grote verandering hoop jij dat er plaats gaat vinden op het gebied van de productie en consumptie van eten?

Meer vers! Eerlijkere en minder bewerkte producten. Heel veel van de problemen die wij kennen komen door de ultraprocessing. Als ze moleculen gaan veranderen en we weten eigenlijk niet goed wat we aan het veranderen zijn, dan moeten we oppassen. Meer kennis over smaak is hierbij ook heel belangrijk! De basisformule is dat eten vooral heel erg lekker moet zijn, gemakkelijk en betaalbaar. Het betere eten moet aan die voorwaarden voldoen. Dit is ook de basisformule voor de voedselveranderaars die een plek in de Food100 hebben of krijgen.

 

Tot slot… 

Het geinige is dat elke kleine stap het systeem een beetje verandert. Iedereen kan meedoen. Iedereen kan gebruik maken van goede initiatieven en zorgen voor de juiste alternatieven. Food100 stimuleert en motiveert mensen die zich hier hard voor maken. Deze mensen verdienen een steun in de rug en een podium, want ze hebben een mooie en belangrijke voortrekkersrol.